Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2023.10.2
JEL: K15, K22
Piotr Pinior ORCID: 0000-0003-2084-0425 , e-mail: piotr.pinior|us.edu.pl| |piotr.pinior|us.edu.pl

Tokenizacja praw udziałowych w spółkach osobowych

Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów prawnych można powiązać prawa udziałowe wspólników spółek osobowych z nośnikiem, jakim jest token cyfrowy występujący w rozproszonej bazie danych. Stąd w artykule poruszono takie kwestie, jak tokenizacja udziału kapitałowego wspólnika, zastosowanie konstrukcji „wirtualnego wspólnika” wyznaczanego przez token, tokenizacja akcji spółki komandytowo-akcyjnej. Autorzy postawili tezę, że polski system prawny dopuszcza tokenizację praw udziałowych, ale w ograniczonym zakresie. Jest to możliwe jedynie w stosunku do praw udziałowych o charakterze majątkowym za pomocą tokenizacji personalnej dokonywanej przez wspólnika. Na gruncie obowiązujących przepisów dopuszczalna byłaby również tokenizacja inwestycji przeprowadzanych przez spółkę.

Słowa kluczowe: DLT; tokeny cyfrowe; spółka osobowa; prawo udziałowe

Bibliografia

Bibliografia/References

 

Borowy, B. (2020). W: Z. Jara (Red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Legalis.

Chohan, U. (2021). Non-Fungible Tokens: Blockchains, Scarcity and Value. 24.03.2021. W: Critical Blockchain Research Initiative (CBRI) Working Papers. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3822743

Ciupa, K. (2020). Blockchain, wartość w trzech wymiarach. Difin.

Drescher, D. (2018). Blockchain. Podstawy technologii łańcucha bloków w 25 krokach. Helion.

Dumkiewicz, M. (2020). Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Lex/el.

FINMA. (2018). Guidelines for enquiries regarding the regulatory framework for initial coin offerings (ICOs). Swiss Financial Market Supervisory  Authority. https://www.finma.ch/en/news/2018/02/20180216-mm-ico-wegleitung/.

Górniak, K. (2019). Prawo własności jednostek waluty kryptograficznej. Kwartalnik Prawa Prywatnego, (3).

ITU. (2019a). Technical Report FG DLT D3.1 Distributed ledger technology reference architecture. International Telecomunication Union. https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/dlt/Documents/d31.pdf

ITU. (2019b). Technical Specification FG DLT D1.1 Distributed ledger technology terms and definitions International Telecomunication Union. https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/dlt/Documents/d11.pdf

Kidyba, A. (Red.) (2017). Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Wolters Kluwer.

KNF. (2020). Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wydawania i obrotu kryptoaktywami. https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Stanowisko_UKNF_ws_wydawania_i_obrotu_kryptoaktywami_71794.pdf

Kopaczyńska-Pieczniak, K. (2013). Pozycja prawna wspólnika spółki jawnej. LEX. A Wolters Kluwer business.

Kopaczyńska-Pieczniak, K. (2017). W: A. Kidyba (Red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom I. Wolter Kluwer.

Kowacz, K., & Wielgus, K. (2021). Smart kontrakty w prawie umów. Księgarnia Akademicka. https://doi.org/10.12797/9788381385107

Kozieł, G. (2003a). Przesłanki przenoszalności praw i obowiązków wspólników w handlowych spółkach osobowych. Przegląd Prawa Handlowego, (11).

Kozieł, G. (2003b). Zakres przedmiotowy i podmiotowy przeniesienia praw i obowiązków wspólnika handlowej spółki osobowej. Przegląd Prawa Handlowego, (12).

Kozieł, G. (2006). Przeniesienie praw i obowiązków wspólników w handlowych spółkach osobowych. Uwagi na gruncie regulacji art. 10 k.s.h. Zakamycze.

Łaski, J., i in. (2019). Weksle elektroniczne w technologii Blockchain. Grupa Robocza ds. rejestrów rozproszonych i Blockchain działająca przy Ministerstwie Cyfryzacji.

Masood, F. & Faridi, A. R. (2018). An overview of Distributed Ledger Technology and its applications. International Journal of Computer Sciences and Engineering, 6(10). https://doi.org/10.26438/ijcse/v6i10.422427

Maume, P., Maute, L., & Fromberger, M. (2022). The Law of Crypto Assets. A Handbook.c.H.Beck. https://doi.org/10.17104/9783406792762

Maylo, A. S. (2019). Comparative analysis of ICO, DAOICO, IEO and STO. Case study. Finance: Theory and Practice, 23(6). https://doi.org/10.26794/2587-5671-2019-23-6-6-25

Nita-Jagielski, G. (2022). W: J. Bieniak i in. Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Legalis.

Rodzynkiewicz, M. (2012). Kodeks spółek handlowych. Komentarz. LexisNexis.

Siemiątkowski, T., & Potrzeszcz, R. (2010). W: T. Siemiątkowski, & R. Potrzeszcz (Red,). Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom I. LexisNexis.

Sołtysiński, S. (2012). W: S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, & J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom I. C.H.Beck.

Sójka, T. (2021). Rejestr akcjonariuszy w postaci rozproszonej i zdecentralizowanej bazy danych. Przegląd Ustawodastwa Gospodarczego, (4). https://doi.org/10.33226/0137-5490.2021.4.4

Spyra, M. (2022). W: J. Bieniak i in., Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Legalis.

Strzępka, J. A., & Zielińska, E. (2015). W: Kodeks spółek handlowych. Komentarz. C.H.Beck.

Szczerbowski, J. (2018). Lex Cryptographia. Znaczenie prawne umów i jednostek rozliczeniowych opartych na technologii Blockchain. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szczurowski, T. (2020). W: Z. Jara (Red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Legalis.

Szwaja, J. (2012). W: S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, & J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom I. C.H.Beck.

Witosz, A. J. (2017). W: A. Kidyba (Red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom I. Wolter Kluwer.

Wyrzykowski, W. (2020). A few remarks regarding the sale of all rights and obligations in a partnership. W: P. Pinior, W. Wyrzykowski, & M. Żaba (Red.), Evolution of Private Law – New Challenges. Instytut Prawa Gospodarczego.

Zacharzewski, K. (2014) Bitcoin jako przedmiot stosunków prawa prywatnego. Monitor Prawniczy, (21).

Zacharzewski, K. (2015). Praktyczne znaczenie bitcoina na wybranych obszarach prawa prywatnego. Monitor Prawniczy, (4).

Zacharzewski, K. (2023). W: M. Załucki (Red.), Kodeks cywilny. Komentarz (wyd. 3). Legalis.

Zdanikowski, P. (2021). Następstwo prawne na wypadek śmierci po wspólnikach i akcjonariuszach spółek handlowych. Wolters Kluwer.

Cena artykułu
18.00
Cena numeru czasopisma
70.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę