Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Małgorzata Dumkiewicz
ORCID: 0000-0002-2913-8359
Dr hab. Małgorzata Dumkiewicz, prof. UMCS Pracownik naukowy Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS w Lublinie, radca prawny i autorka publikacji naukowych z zakresu prawa handlowego i cywilnego.
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.6.4
JEL: K15, K19

Zapis windykacyjny został wprowadzony do polskiego porządku prawnego w ramach nowelizacji Kodeksu cywilnego dokonanej ustawą z 18.03.2011 r., z mocą obowiązującą od 23.10.2011 r. Od 1.01.2020 r. rozszerzeniu o ogół praw i obowiązków w spółce osobowej uległ natomiast katalog składników majątku spadkodawcy, które mogą być przedmiotem zapisu windykacyjnego. Konstrukcja zapisu windykacyjnego ogółu praw i obowiązków wspólnika handlowej spółki osobowej wywołuje jednak wątpliwości co do jej jurydycznego kształtu i zastosowania w praktyce obrotu. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie na te problemy oraz podjęcie próby ich rozwiązania.

Słowa kluczowe: ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej; zapis windykacyjny; następstwo prawne po zmarłym wspólniku spółki osobowej

Dr hab. Małgorzata Dumkiewicz, prof. UMCS

Pracownik naukowy Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS w Lublinie, radca prawny i autorka publikacji naukowych z zakresu prawa handlowego i cywilnego.