Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Marcin Mleczko
ORCID: 0000-0002-6037-224X
Mgr Marcin Mleczko Asystent w Zakładzie Prawa Konkurencji, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.10.6
JEL: K21, L41

Artykuł stanowi analizę inicjatywy Komisji Europejskiej dotyczącej wprowadzenia nowego, komplementarnego narzędzia do przepisów unijnego prawa konkurencji. Inicjatywa ta ma być jednym ze środków dostosowujących prawo i politykę konkurencji do realiów nowoczesnej gospodarki. Nowe narzędzie miałoby umożliwić Komisji prowadzenie badań rynkowych w zakresie problemów strukturalnych związanych z konkurencją, z możliwością narzucenia przedsiębiorcom środków zaradczych. W artykule przedstawiono uwagi dotyczące podstawy prawnej inicjatywy, wyboru odpowiedniego wariantu oraz kwestii związanych z zasadą proporcjonalności i środków zaradczych. Postulowane jest wypracowanie rozwiązania, które eliminowałoby luki w egzekwowaniu przepisów przy jednoczesnym zachowaniu jasnych ram prawnych i zapewnieniu skutecznej kontroli sądowej.

Słowa kluczowe: prawo konkurencji; Komisja Europejska; badanie rynku; prawo UE

Mgr Marcin Mleczko

Asystent w Zakładzie Prawa Konkurencji, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.