Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Michał Bieniak
ORCID: 0000-0002-8353-2453

Adwokat, doktor nauk prawnych. Autor przeszło 40 publikacji w języku polskim lub angielskim, głównie z zakresu prawa spółek, prawa zobowiązań i postępowania cywilnego, w tym współautor komentarzy do Kodeksu spółek handlowych oraz Prawa bankowego. Od kilkunastu lat wykłada prawo cywilne i postępowanie cywilne w ramach szkolenia aplikantów adwokackich, organizowanego przez Izbę Adwokacką w Warszawie.

 
DOI: 10.33226/0137-5490.2023.5.3
JEL: K20, K22

Spółka komandytowo-akcyjna została przywrócona polskiemu prawu przeszło 20 lat temu. Pomimo upływu czasu wydaje się, że ta forma prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza po zmianie przepisów podatkowych na początku 2014 r., pozostaje niedoceniona przez praktykę. Tymczasem może ona być atrakcyjnym typem spółki dla przedsiębiorstw rodzinnych, niektórych start-upów oraz dla wolnych zawodów. Jednocześnie jej regulacja prawie nie ulegała zmianom od czasu wejścia w życie Kodeksu spółek handlowych. Wymaga ona zatem pewnych nielicznych interwencji w celu usunięcia niektórych mankamentów regulacji oraz przepisów niejednoznacznych, mających jednak duży wpływ na funkcjonowanie spółki. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie możliwych zastosowań spółki komandytowo- akcyjnej w praktyce gospodarczej oraz sformułowanie postulatów de lege ferenda.

Słowa kluczowe: spółka komandytowo-akcyjna; Kodeks spółek handlowych