Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Michał Matysiak
ORCID: 0000-0002-8755-2283
Mgr Michał Matysiak Doktorant oraz asystent w Zakładzie Prawa Prywatnego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Autor publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej i nowoczesnych technologii. Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez Columbus School of Law przy Katolickim
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.2.2
JEL: K24

Problematyka wyczerpania praw autorskich była wielokrotnie bezpośrednio lub pośrednio przedmiotem orzecznictwa sądów krajowych i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W związku ze zmianami, jakie zachodzą na rynkach cyfrowych, celem artykułu jest dokonanie oceny prawnej rozporządzalności kluczami cyfrowymi do gier komputerowych z uwzględnieniem w szczególności problematyki wyczerpania praw autorskich oraz rozważenie zagadnienia, czy wymaga ona zmiany podejścia. Artykuł porusza również kwestie prawne dotyczące regulacji antymonopolowych, geoblokowania i odpowiedzialności platform dystrybucji cyfrowej.

Słowa kluczowe: klucze cyfrowe; UsedSoft; gry komputerowe; gry wideo; wyczerpanie praw autorskich; platformy dystrybucji cyfrowej

Mgr Michał Matysiak

Doktorant oraz asystent w Zakładzie Prawa Prywatnego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Autor publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej i nowoczesnych technologii. Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez Columbus School of Law przy Katolickim Uniwersytecie Ameryki w Waszyngtonie.