Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Rozporządzanie kluczami cyfrowymi do gier wideo ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prawnej wyczerpania praw autorskich

Problematyka wyczerpania praw autorskich była wielokrotnie bezpośrednio lub pośrednio przedmiotem orzecznictwa sądów krajowych i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W związku ze zmianami, jakie zachodzą na rynkach cyfrowych, celem artykułu jest dokonanie oceny prawnej rozporządzalności kluczami cyfrowymi do gier komputerowych z uwzględnieniem w szczególności problematyki wyczerpania praw autorskich oraz rozważenie zagadnienia, czy wymaga ona zmiany podejścia. Artykuł porusza również kwestie prawne dotyczące regulacji antymonopolowych, geoblokowania i odpowiedzialności platform dystrybucji cyfrowej.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: klucze cyfrowe; UsedSoft; gry komputerowe; gry wideo; wyczerpanie praw autorskich; platformy dystrybucji cyfrowej

Bibliografia

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Barta, J., Markiewicz, R. (2016). Prawo autorskie. Warszawa: Wolters Kluwer.

Bukowski, M., Flisak, D., Okoń Z. (red.) (2014). Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Chałubińska-Jentkiewicz, K., Taczkowska-Olszewska, J. (2019). Świadczenie usług drogą elektroniczną. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Doniec, J. (2016). Wyczerpanie prawa autorskiego w Internecie — przepisy Unii Europejskiej i ocena potrzeb zmiany uregulowań w kontekście White Paper on Remixes, First Sale, and Statutory Damages z 2016 r. Przegląd Prawniczy TBSP UJ, (4), s. 36–56.

Feiler, L. (2013). Birth of the First-Download Doctrine: The Application of the First Sale Doctrine to Internet Downloads Under EU and U.S. Copyright Law. TTLF Working Papers No. 17, Stanford-Vienna Transatlantic Technology Law Forum, Stanford: Stanford Law School, University of Vienna School of Law, https://law.stanford.edu/publications/birth-of-the-first-download-doctrine-the-application-of-the-first-sale-doctrine-to-internet-downloads-under-eu-and-u-s-copyright-law (29.11.2020).

Ficsor, M. (2002). The Law of the Copyright and the Internet. The 1996 WIPO Treaties, their Interpretation and Implementation. Oxford: Oxford University Press.

Flisak, D. (2008). Utwór multimedialny w prawie autorskim. Warszawa: Wolters Kluwer.

Geiger, Ch., Schönherr, F., Stamatoudi, I., Torremans, P. (2014). W: I. Stamatoudi, P. Torremans (red.), EU Copyright Law. A Commentary. Cheltenham, Northampton: Edward Elgar Publishing Inc.

Gliściński, K. (2019). Komentarz do art. 231. W: A. Michalak (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck, Legalis, (21.08.2020).

Gołaszewska, A. (2016). Recepcja wyroku TS w sprawie UsedSoft GmbH v. Oracle w odniesieniu do utworów rozpowszechnianych w formie cyfrowej innych niż programy komputerowe, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej, (4), 76 i n.

Gołaszewska, A. (2020). Wyczerpanie autorskich praw majątkowych. Warszawa: C.H. Beck.

Hilty, R., Koklu, K. (2013). Software agreement: stocktaing and outlook — lessons from the Usedsoft v. Oracle case from a comparative law perspective. IIC International Review of Intellectual Property and Competition Law, 44(3), 263–292. https://doi.org/10.1007/s40319-013-0041-6

Kolczyński, J. P. (2010). W sprawie niektórych autorskich praw osobistych pracownika do programu komputerowego oraz wyczerpania autorskich praw majątkowych on-line. Przegląd Prawa Handlowego, (1), 36–43.

Król, M. (2007). Wprowadzenie utworu do obrotu w Internecie. Przegląd Prawa Handlowego, (6), 34–39.

Lober, A., Klein, S., Groothuis, F. (2018). The long and winding road of digital distribution. Or: why the ECJ's UsedSoftdesion is of no use to keysellers. Interactive Entertainment Law Review, 1(1), s. 48 i n. https://doi.org/10.4337/ielr.2018.01.03

Machała, W., Sarbiński, R. (red.) (2019). Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Matusiak, I. (2013). Gra komputerowa jako przedmiot prawa autorskiego. Warszawa: Wolters Kluwer.

Matysiak, M. (2019). Cloud gaming — wybrane problemy prawne. Monitor Prawniczy. Numer Specjalny „Prawo nowych technologii dane osobowe i cyberbezpieczeństwo, Internet i media, handel elektroniczny, prawo IT, technologie”, (21), Legalis.

Michalak, A. (2019). W: A. Michalak (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Podrecki, P. (2002), Konstrukcja wyczerpania prawa w prawie autorskim i możliwość jej zastosowania w obrocie utworami internetowymi. Monitor Prawniczy, (24).

Podrecki, P. (red.) (2007). Prawo Internetu. Warszawa: Lexis Nexis.

Puig, A. R. (2013). Copyright Exhaustion Rationales and Used Software: A Law and Economics, Approach to Oracle v. UsedSoft. Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law, 4(3), 159.

Reiss, S. (2015). Toward a „Digital Transfer Doctrine”? The First Sale Doctrine in the Digital Era. Northwestern University Law Review, 109(1), 173, https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/nulr/vol109/iss1/4/ (29.11.2020).

Savič, M. (2015). The legality of resale of digital content after UsedSoft in subsequent German and CJEU case law. European Intellectual Property Review, 37(7), 418–422.

Schovsbo, J. (2010). Exhaustion of Rights and Common Principles of European Intellectual Property Law. W: A. Ohly (red.), M. Siebeck, Common principles of European intellectual property law. Tübingen, https://ssrn.com/abstract=1549526 (30.11.2020).

Ślęzak, P. (2003). Dzieło multimedialne w świetle polskiego prawa autorskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej, (3), 27–28.

Ślęzak, P. (2007). Obieg egzemplarzy utworów w świetle prawa wspólnotowego. Europejski Przegląd Sądowy, (3), 20–25.

Ślęzak, P. (red.) (2017). Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Traple, E. (red.) (2015). Ochrona gry komputerowej. Warszawa: Wolters Kluwer.

Wachowska, A. (2015). Problematyczny status gier komputerowych na gruncie prawa autorskiego — czy gra komputerowa to utwór audiowizualny, program komputerowy, czy inny utwór? W: E. Traple, Ochrona gry komputerowej. Wolters Kluwer, Warszawa.

Walter, M., Lewinski, S. von (2010). European Copyrisght Law. Oxford: Oxford University Press.

Wasilewski, P. (2015). Ochrona zabezpieczeń technicznych gier komputerowych w ujęciu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W: E. Traple, Ochrona gry komputerowej. Wolters Kluwer, Warszawa.

Wiśniewski, S., (2001). Prawnoautorska kwalifikacja gier komputerowych — program komputerowy czy utwór audiowizualny? Warszawa: Wolters Kluwer.

Wojechowska, A. (1999). Autorskie prawa osobiste twórców dzieła audiowizualnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej, (2), 68.

Zaboli, L. (2019). Unijne rozporządzenie w sprawie blokowania geograficznego — wiele hałasu o nic? Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, (2), 16 i n.

Załucki, M. (2017). Komentarz do art. 51 ust. 3, nb. 7. W: Ślęzak (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Źródła internetowe/Internet sources

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_2010 (21.08.2020)

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12316950/ (20.08.2020)

https://pl.wikipedia.org/wiki/AAA_(gry_komputerowe) (21.08.2020)

https://serwisy.gazetaprawna.pl/prawo-autorskie/artykuly/1447654,handel-uzywanymi-grami-komputerowymi-zakaz-tsue.html (17.12.2020)

https://spielerecht.de/wp-content/uploads/LG-Berlin-15-O-56-13-20140121-vzbv-vs.-Valve.pdf (21.08.2020)

https://www.linkedin.com/pulse/wyrok-francuskiego-s%C4%85du-w-sprawie-odsprzeda%C5%BCy-u%C5%BCywanych-zbigniew-oko%C5%84/ (21.08.2020)

https://www.nextinpact.com/article/29653/108209-ufc-que-choisir-vs-valve-justice-consacre-vente-doccasion-jeux-dematerialises (21.08.2020)

https://www.npr.org/2020/07/20/889820512/the-last-of-us-part-ii-presents-an-accessible-apocalypse?t=1598204708022&t=1608211782834 (23.08.2020)

https://www.rockpapershotgun.com/2019/09/19/steam-should-let-users-resell-games-french-court-rules/ (21.08.2020)

https://www.spidersweb.pl/rozrywka/2020/03/17/cda-premium-polacy-vod-koronawirus-gry-steam/ (16.08.2020)

https://www.statista.com/statistics/190225/digital-and-physical-game-sales-in-the-us-since-2009/ (16.08.2020)

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę