Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Mirosław Mateusz Kalisiak
ORCID: 0000-0003-4872-9741
Mgr Mirosław Mateusz Kalisiak, LL.M. Absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Fachhochschule Schmalkalden (LL.M.). Radca prawny z dziesięcioletnim doświadczeniem w zakresie prawa rynku kapitałowego.
DOI: 10.33226/0137-5490.2022.5.6
JEL: K22, K23

W dniu 1.02.2021 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej z 26.11.2020 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wezwaniach (Dz.U. z 2020 r., poz. 2114), które określiły, że czynności firmy inwestycyjnej związane z przyjęciem zapisu na wezwanie na sprzedaż lub zamianę akcji należy kwalifikować jako usługę maklerską przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych. Rozwiązanie to stanowi istotną niedogodność dla niektórych uczestników rynku. Budzi ono także wątpliwości prawne. W niniejszym artykule dokonano analizy spójności tych rozwiązań z regulacjami systemów obrotu. Ponadto przeanalizowano dokumentację przykładowego wezwania przeprowadzonego w ostatnim czasie na gruncie prawa niemieckiego.

Słowa kluczowe: wezwanie do sprzedaży akcji; usługi maklerskie; MIFID II; rynek kapitałowy; spółka publiczna

Mgr Mirosław Mateusz Kalisiak, LL.M.

Absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Fachhochschule Schmalkalden (LL.M.). Radca prawny z dziesięcioletnim doświadczeniem w zakresie prawa rynku kapitałowego.