Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2022.5.6
JEL: K22, K23

Zmiana przepisów dotyczących odpowiedzi na wezwanie do sprzedaży lub zamiany akcji

W dniu 1.02.2021 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej z 26.11.2020 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wezwaniach (Dz.U. z 2020 r., poz. 2114), które określiły, że czynności firmy inwestycyjnej związane z przyjęciem zapisu na wezwanie na sprzedaż lub zamianę akcji należy kwalifikować jako usługę maklerską przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych. Rozwiązanie to stanowi istotną niedogodność dla niektórych uczestników rynku. Budzi ono także wątpliwości prawne. W niniejszym artykule dokonano analizy spójności tych rozwiązań z regulacjami systemów obrotu. Ponadto przeanalizowano dokumentację przykładowego wezwania przeprowadzonego w ostatnim czasie na gruncie prawa niemieckiego.

Słowa kluczowe: wezwanie do sprzedaży akcji; usługi maklerskie; MIFID II; rynek kapitałowy; spółka publiczna

Bibliografia

Bibliografia/References

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. (2014). Merkblatt Abschlussvermittlung. https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Merkblatt/mb_091207_tatbestand_abschlussvermittlung.html (pobrano 03.11.2021).

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. (2017). Merkblatt Anlagevermittlung. https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Merkblatt/mb_091204_tatbestand_anlagevermittlung.html (pobrano 06.05.2021).

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. (2017). Merkblatt Finanzkommissionsgeschäft. https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Merkblatt/mb_100318_tatbestand_finanzkommgeschaeft.html (pobrano 03.11.2021).

Chłopecki, A., & Dyl, M. (2014). Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych. Komentarz. LEX.

Corporate Actions Joint Working Group (CAJWG). (2015). Market Standards for Corporate Actions Processing. https://www.ecb.europa.eu/paym/target/t2s/governance/pdf/casg/ecb. targetseccasg120606_MarketStandardsForCorporateActionsProcessingCAJWGStandardsRevised2012Updated2015.en.pdf?5a5c8308c24a6618ed600daf627df86c (pobrano 11.06.2021).

Deutsche Börse AG. (2005). The European Post-Trade Market. An Introduction. White Paper. https://deutsche-boerse.com/resource/blob/66338/a9b56be08e3f9281765c81d47bdfae3f/data/the-european-post-trade-market-0205_en.pdf (pobrano 11.06.2021).

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA (2021). Szczegółowe zasady obrotu giełdowego w systemie UTP. https://www.gpw.pl/regulacje--prawne (pobrano 27.03.2021).

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA (2020). Załącznik nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Zasady obrotu instrumentami finansowymi w alternatywnym systemie obrotu. https://newconnect.pl/regulacje-prawne (pobrano 27.03.2021).

Köhler, C. (2018). W: H.-P. Schwintowski (red.), Bankrecht. Carl Heymanns Verlag.

Kurzajewski, M. (2014). Usługi maklerskie. LEX.

Minister Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej. (2020). Uzasadnienie projektu z dnia 5.11.2020 r. rozporządzenia w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wezwaniach, https://legislacja.gov.pl/projekt/12331155/katalog/12668320#12668320 (03.11.2021).

Narodowy Bank Polski, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA & Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA (2009). Systemy rozrachunku papierów wartościowych w Polsce i Unii Europejskiej, https://www.nbp.pl/systemplatniczy/srpw/srpw.pdf (pobrano 25.05.2021).

The Committee of European Securities Regulators. (2007). Best execution under MIFID. Questions and Answers, https://www.esma.europa. eu/sites/default/files/library/2015/11/07_320.pdf (31.10.2021)

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. (2015). Stanowisko z dnia 14 grudnia 2015 r., sygn.. DRK/WK/485/14/1/2015/PK, https://www.knf. gov.pl/knf/pl/komponenty/img/DRK-WK-485-14-1-2015-PK_43860.pdf (pobrano 23.03.2021).

Vodafone Vierte Verwaltung AG. (2020). Offer document, Tender offer (Cash offer) by Vodafone Vierte Verwaltungs AG Ferdinand-Braun-Platz 1 40549 Düsseldorf, Germany to the shareholders of Kabel Deutschland Holding AG Betastraße 6 — 8 85774 Unterföhring Germany to acquire all no-par value bearer shares of Kabel Deutschland Holding AG against a cash consideration of EUR 103.00 for each share of Kabel Deutschland Holding AG; Acceptance Period: 28 December 2020 to 1 February 2021, 24:00 hrs (local time Frankfurt am Main, Germany), https://investors.vodafone.com/sites/vodafone-ir/files/vodafone/kdg-offer-document-english.pdf (wersja angielska), https://investors.vodafone.com/sites/vodafone-ir/files/vodafone/kdg-offer-document-deutsche.pdf (wersja niemiecka) (pobrano 25.05.2021).

Zacharzewski, K. (2015). Recenzja: M. Kurzajewski, Usługi maklerskie. Warszawa 2014. Państwo i Prawo, (2), 118–122.

Zacharzewski, K. (2016). W: M. Stec (red.), System Prawa Handlowego. Tom 4. Prawo instrumentów finansowych. C.H.Beck.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę