Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Natalia Kozłowska
ORCID: 0000-0002-2823-2642

Aplikantka adwokacka w Krakowskiej Izbie Adwokackiej, sekretarz redakcji „Młodej Palestry — Czasopisma Aplikantów Adwokackich”, absolwentka studiów na kierunku prawo stacjonarne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Główne obszary jej zainteresowań naukowych to prawo podatkowe, energetyczne, administracyjne, cywilne i celne.

 
DOI: 10.33226/0137-5490.2023.7.4
JEL: K2, K4

W artykule zostaną porównane systemy rozliczeń wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, tj. net-metering z net-billingiem. Omówienie tej problematyki ma szczególne znaczenie ze względu na wprowadzoną w kwietniu 2022 r. nowelizację przepisów prawnych dotyczących odnawialnych źródeł energii, która znacząco wpłynęła na sytuację na rynku energii elektrycznej. Obecnie sytuacja prosumentów, tj. podmiotów produkujących energię elektryczną przy wykorzystaniu mikroinstalacji, którzy rozliczają nadwyżki energii elektrycznej, jest zróżnicowana. W artykule zostaną również przedstawione waga i znaczenie tematyki odnawialnych źródeł energii w perspektywie celów klimatycznych i dążenia do gospodarki niskoemisyjnej. Celem artykułu jest dokonanie analizy porównawczej nowego systemu rozliczeń – net-billingu z systemem opustów, tzw. net-meteringiem, ze szczególnym uwzględnieniem celów wprowadzonych zmian, a także wskazanie w tym zakresie wniosków de lege lata oraz de lege ferenda, które mogą być pomocne w przyszłych procesach legislacyjnych.

Słowa kluczowe: prawo energetyczne; odnawialne źródła energii; net-metering; net-billing