Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Nr 04/2005

ISSN: 0137-5490
Liczba stron: 32
Miejsce wydania: 2005 Wraszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
32.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:
W numerze:

Piotr Nazaruk

Rola rady nadzorczej w działalności spółki akcyjnej
W jaki sposób korzystając z rozwiązań prawnych rada nadzorcza może funkcjonować w sposób bardziej efektywny? Na to pytanie odpowiada Autor. Uzupełnia tekst obszerna bibligrafia.

Piotr Sadowski

Odszkodowanie z art. 390 par.1 Kodeksu cywilnego(skutek słabszy umowy przedwstępnej)
Umowa przedwstępna jest coraz bardziej popularnym i użytecznym instrumentem prawnym wykorzystywanym w obrocie prawnym, w tym zwłaszcza w obrocie gospodarczym. Szczególnego znaczenia nabiera więc problematyka odpowiedzialności w przypadku nie wywiązania się z takiej umowy. Artykuł poświęcony jest odpowiedzialności cywilnoprawnej w przypadku tzw. słabszego skutku umowy przedwstępnej, czyli w sytuacji gdy umowę przedwstępną zawarto bez zachowania wymagań niezbędnych dla ważności umowy przyrzeczonej. Autor, po dokonaniu przeglądu dotychczas zaprezentowanych stanowisk, dokonuje wykładni przepisu pod kątem określenia zasady na której opiera się odpowiedzialność, zakresu tej odpowiedzialności oraz stosunku tej odpowiedzialności do zasad ogólnych odpowiedzialności cywilnej.

Adrianna Miler
Uniwersytet Sląski

Niektóre problemy wpływu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na wartość nieruchomości
W obszernym opracowaniu Autorka porusza ważki i aktualny problem zagospodarowania przestrzennego w nawiązaniu do środków prawych służących ochronie środowiska. Chodzi przede wszystkim o dwa zagadnienia: wskazanie przeznaczenia terenów na określone cele oraz ustalenie sposobu ich zagospodarowania i zabudowy. Obszerna bibliografia tematu stanowi interesujący materiał dla praktyków.

Hanna Knysiak-Molczyk
Uniwersytet Jagielloński

Charakter prawny ugody restrukturyzacyjnej
Czy umowa restrukturyzacyjna jest umową cywilnoprawną i jakim podlega rygorom? Na te pytania - istotne dla praktyki gospodarczej - odpowiada Autorka tekstu.

Konsultacje

Włodzimierz Szpringer
Szkoła Główna Handlowa

Linking i framing - czy nowe wyzwane dla prawa Internetu?
Umieszczenie linku do cudzego serwisu internetowego na własnej stronie www nie wymaga zgody jej posiadacza. Zakłada się bowiem, iż stworzenie strony www i udostępnienie jej w sieci jest równoznaczne z przyzwoleniem na odsyłanie do niej. Właściciel strony często nawet nie wie, że zostały umieszczone do niej odsyłacze. Trudno sobie zresztą wyobrazić taką sytuację, że operator wyszukiwarki internetowej miałby prawny obowiązek uzyskać pisemną zgodę na link od dysponenta każdej witryny, która pojawia się jako rezultat wyszukiwania przy wykorzystaniu jego oprogramowania. W artykule znajdzie Czytelnik nalizę nowych wyzwań jakie rodzi praktyka stosowania internetu.

Orzecznictwo w sprawach gospodarczych

Sąd Najwyższy
Treść dobrowolnej umowy ubezpieczenia
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł