Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. inż. Paweł Kasprowski
ORCID: 0000-0002-2090-335X

Naukowiec, trener, programista. W branży od 1995 r. (firma Paulosoft). Wiele projektów z czołowymi polskimi firmami (ComArch, Polkomtel, Wasko itp.). Profesor nadzwyczajny Politechniki Śląskiej. Uczelniany koordynator Priorytetowego Obszaru Badawczego: Sztuczna Inteligencja i Przetwarzanie Danych, koordynator uczelniany kierunku informatyka. Doświadczenie w bazach danych, eksploracji danych i uczeniu głębokim. Specjalizacja: analiza Eye Tracking.

 
DOI: 10.33226/0137-5490.2023.12.3
JEL: K20, K24

Coraz częściej prawo jest implementowane w kodach algorytmicznych, czego przykładem jest np. smart kontrakt. Od lat mamy instytucje oraz procedury odnoszące się do kontroli prawa. Pojawia się zatem pytanie badawcze, czy w związku z coraz częstszym łączeniem prawa z algorytmami nie powinniśmy wprowadzić kontroli algorytmów, przynajmniej tych, które mogą wpływać na prawa i obowiązki człowieka. W niektórych państwach już dzisiaj powstają organy monitorujące implementację prawa w algorytmach. Czy Polska nie powinna pójść w ich ślady?

Słowa kluczowe: algorytm; implementacja prawa w kodach; smart kontrakt; sztuczna inteligencja; LegalTech; odpowiedzialność za funkcjonowanie algorytmów