Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Piotr Gajewski
ORCID: 0000-0002-5745-0446

Mgr Piotr Gajewski

Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego — dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauk prawnych. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Inicjator i współorganizator ogólnopolskich konferencji naukowych oraz recenzowanych monografii naukowych dotyczących prawa publicznego. Jego zainteresowania badawcze dotyczącą opodatkowania sektora energetycznego, funkcji stymulacyjnej podatków oraz gwarancji ochrony praw podatnika.

 
DOI: 10.33226/0137-5490.2022.7.5
JEL: K32

Przedmiotem niniejszego artykułu jest wykazanie naruszeń zasady poprawnej legislacji w obszarze regulacji prawnych odnoszących się do lądowej energetyki wiatrowej w Polsce. Autorzy wskażą treść i granice zasady poprawnej legislacji, rekonstruując ją głównie na podstawie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Celem identyfikacji wspomnianych naruszeń zasady poprawnej legislacji autorzy dokonają analizy wybranych aktów prawnych, odnoszących się do lądowej energetyki wiatrowej, zarówno na płaszczyźnie prawa administracyjnego, jak i prawa podatkowego. Ponadto w toku rozważań zostanie zweryfikowana hipoteza, czy naruszenie standardów dotyczących stanowienia prawa w zakresie regulacji lądowej energetyki wiatrowej w Polsce wpłynęło na spowolnienie tempa rozwoju tego sektora gospodarczego.

Słowa kluczowe: energetyka wiatrowa; ustawa wiatrakowa; zasada prawidłowej legislacji; podatek od nieruchomości