Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Piotr Kuźnicki
ORCID: 0000-0001-5458-5487

Adwokat, doktor nauk prawnych, adiunkt na Uniwersytecie SWPS, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Berkeley Law School.

 
DOI: 10.33226/0137-5490.2023.6.3
JEL: K15

Celem artykułu była analiza nowelizacji k.s.h., która rzekomo wprowadziła do polskiego systemu prawnego koncepcję biznesowej oceny sytuacji (business judgment rule). Zdaniem autora nowelizacja budzi szereg zastrzeżeń, ponieważ nowe przepisy wciąż nie ustanawiają domniemania braku winy członka organu. Nowelizacja nie tworzy zatem bezpiecznej przystani członków organów, którzy nadal muszą bronić się przed zarzutem, że nie działali w sposób staranny i w interesie spółki. Dodatkowo treść nowelizacji może spowodować szukanie przez członków organów opinii doradców, aby uzyskać zabezpieczenie przy podejmowaniu wszelkich decyzji biznesowych. Nowelizacja nie rozstrzyga również istotnej kwestii związanej z funkcjonowaniem koncepcji business judgment rule w przypadku działania w warunkach konfliktu interesów.

Słowa kluczowe: odpowiedzialność członków organów; business judgment rule; należyta staranność; konflikt interesów