Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Piotr Marciniak
ORCID: 0000-0002-4201-9311
Mgr Piotr Marciniak Doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Studiował ponadto na Universiteit Antwerpen oraz York University w Toronto. W działalności naukowej specjalizuje się w problematyce samorządu gospodarczego i nowych technologii. Ekspert rynku telekomunikacyjnego. Od 1999 r. udziałowiec i prezes zarządu firm telekomunikacyjnych. W2008 r.
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.10.5
JEL: K240

Za poprawne działanie urządzeń IoT odpowiada zainstalowane w nich oprogramowanie. Może ono nie tylko zawierać luki, ale i ukryte przed nabywcą elementy lub może nie obejmować jakichkolwiek mechanizmów zapewniających cyberbezpieczeństwo. To sytuacja skrajnie niebezpieczna dla każdego użytkownika, również profesjonalnego. W artykule zaprezentowano obowiązujące regulacje w zakresie odpowiedzialności producentów za braki i błędy w oprogramowaniu, przybliżając istotne luki w zakresie ochrony nabywców z sektorów B2B i B2A. W konkluzjach, wskazując na celowość rozszerzenia obowiązujących na rynku konsumenckim regulacji dotyczących produktów niebezpiecznych, zawarto postulaty de lege ferenda.

Słowa kluczowe: IoT; oprogramowanie; prawo autorskie; produkt niebezpieczny; odpowiedzialność producenta

Mgr Piotr Marciniak

Doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Studiował ponadto na Universiteit Antwerpen oraz York University w Toronto. W działalności naukowej specjalizuje się w problematyce samorządu gospodarczego i nowych technologii. Ekspert rynku telekomunikacyjnego. Od 1999 r. udziałowiec i prezes zarządu firm telekomunikacyjnych. W2008 r. współtwórca i do 2017 r. członek władz, w tym prezes, Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej. Autor lub współautor przeszło 100 stanowisk, raportów i analiz na temat rynku telekomunikacyjnego. Członek i kierownik kilku resortowych zespołów eksperckich.