Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Piotr Pietrasz
ORCID: 0000-003-0471-5110
Dr Piotr Pietrasz Doktor nauk prawnych. Adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.12.5

Celem artykułu jest dokonanie wykładni art. 13v ust. 10 ustawy z 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych w kontekście problematyki sądowej kontroli działania i zaniechania Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ramach postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych. Dokonując prokonstytucyjnej wykładni tego przepisu, autor doszedł do wniosku, że kontroli sądu administracyjnego podlegają nie tylko decyzje Prezesa Urzędu ale również inne formy działania tego organu administracyjnego podejmowane w ramach postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych, a także jego bezczynność i przewlekłe prowadzenie tego postępowania.

Słowa kluczowe: postępowanie w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych; sądowa kontrola administracji

Dr Piotr Pietrasz

Doktor nauk prawnych. Adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.