Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Piotr Zapadka
ORCID: 0000-0002-8866-9635
Dr hab. Piotr Zapadka, prof. UKSW – Kierownik Katedry Prawa Finansowego WPiA UKSW, doktor habilitowany nauk prawnych (WPiA UG, 2012), doktor nauk prawnych (WPiA UW, 2005), absolwent WPiA UW (1999). Prodziekan WPiA UKSW w latach 2010–2019. Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych UKSW w latach 2019–2020. Wykładowca polskich uczelni publicznych, autor publikacji z zakresu prawa bankowego, prawa rynku kapitałowego i prawa podatkowego. Adwokat. 
DOI: 10.33226/0137490.2020.9.2
JEL: K4

Celem niniejszego artykułu jest uzyskanie odpowiedzi na istotne dla praktyki obrotu prawnego pytanie, czy raporty końcowe z kontroli OLAF (tj. raporty z dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych OLAF) mają walor środków dowodowych w ramach postępowań administracyjnych oraz podatkowych, a także czy treść raportu końcowego z kontroli OLAF ma moc wiążącą dla organu administracji publicznej, a ponadto, czy można je uznać za dokument urzędowy. Przyjętą metodologią badań jest metodologia normatywno-dogmatyczna. Z dokonanej analizy wynika, iż raport końcowy z kontroli OLAF należy zaklasyfikować jako dokument urzędowy niemający mocy wiążącej dla organu administracji publicznej prowadzącej określone postępowanie administracyjne (podatkowe), który jednak winien być brany pod uwagę w takim postępowaniu — jeśli dany organ tak zadecyduje. W dalszej konsekwencji raport OLAF, o ile nie wynika to z regulacji szczególnych, nie może powodować pociągnięcia do odpowiedzialności za przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego, albowiem nie jest to wiążący organ akt prawa, a zatem nie można w tym kontekście mówić o występowaniu źródła obowiązku będącego zobowiązaniem do danego (ścisłego) zachowania się przez funkcjonariusza publicznego.

Słowa kluczowe: postępowanie administracyjne; postępowanie podatkowe; dowody; raporty OLAF

Dr hab. Piotr Zapadka, prof. UKSW – Kierownik Katedry Prawa Finansowego WPiA UKSW, doktor habilitowany nauk prawnych (WPiA UG, 2012), doktor nauk prawnych (WPiA UW, 2005), absolwent WPiA UW (1999). Prodziekan WPiA UKSW w latach 2010–2019. Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych UKSW w latach 2019–2020. Wykładowca polskich uczelni publicznych, autor publikacji z zakresu prawa bankowego, prawa rynku kapitałowego i prawa podatkowego. Adwokat.