Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Rafał Blicharz
ORCID: 0000-0002-3826-519X
Dr hab. Rafał Blicharz Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Ukończył studia prawa angielskiego i Unii Europejskiej (Uniwersytet Cambridge), kurs Podstawy prawa chińskiego (Beijing Foreign Studies University) w Pekinie, The University of Chicago Summer Institute in Law and Economics, The University of Chicago Law School oraz studium języka angielskiego w The American Academy of English (Legal English). Współzałożyciel
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.10.2
JEL: K40

Celem artykułu jest przedstawienie postępowania mediacyjnego w sprawach gospodarczych w Chinach. U jego podstaw leżą długa historia Państwa Środka oraz specyficznie pojmowane zasady współżycia społecznego. Artykuł przedstawia rozwój postępowania mediacyjnego w Chinach oraz wartości, jakie przyświecają temu postępowaniu, nadając mu specyficzny charakter. Omówione zostały w nim zasady chińskiego postępowania mediacyjnego oraz przebieg mediacji i jej rodzaje. Na uwagę zasługuje relatywnie słabe przywiązanie do zasady praworządności na rzecz zachowania stabilności społecznej, która uznawana jest za najważniejszą w Chinach.

Słowa kluczowe: mediacja; chiński model postępowania mediacyjnego; wartości determinujące sposób prowadzenia mediacji w Chinach; ewolucja postępowania mediacyjnego w Chinach

Dr hab. Rafał Blicharz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Ukończył studia prawa angielskiego i Unii Europejskiej (Uniwersytet Cambridge), kurs Podstawy prawa chińskiego (Beijing Foreign Studies University) w Pekinie, The University of Chicago Summer Institute in Law and Economics, The University of Chicago Law School oraz studium języka angielskiego w The American Academy of English (Legal English). Współzałożyciel i koordynator The School of US Law oraz The School of Chinese Law and Culture. Pracownik Uniwersytetu Śląskiego. Konsultant kilku kancelarii adwokackich i radcowskich, mediator. Autor ponad 80 publikacji z zakresu prawa gospodarczego.