Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.10.2
JEL: K40

Chińskie postępowanie mediacyjne w sprawach gospodarczych

Celem artykułu jest przedstawienie postępowania mediacyjnego w sprawach gospodarczych w Chinach. U jego podstaw leżą długa historia Państwa Środka oraz specyficznie pojmowane zasady współżycia społecznego. Artykuł przedstawia rozwój postępowania mediacyjnego w Chinach oraz wartości, jakie przyświecają temu postępowaniu, nadając mu specyficzny charakter. Omówione zostały w nim zasady chińskiego postępowania mediacyjnego oraz przebieg mediacji i jej rodzaje. Na uwagę zasługuje relatywnie słabe przywiązanie do zasady praworządności na rzecz zachowania stabilności społecznej, która uznawana jest za najważniejszą w Chinach.

Słowa kluczowe: mediacja; chiński model postępowania mediacyjnego; wartości determinujące sposób prowadzenia mediacji w Chinach; ewolucja postępowania mediacyjnego w Chinach

Bibliografia

Bibliografia/References

 

Blicharz, R. (2020). Mediation in China. General characteristics. European Journal of Accounting, Finance & Business, XIII.

Chan, P. C. H. (2017). Mediation in Contemporary Chinese Civil Justice. A Proceduralist Diachronic Perspectives, Brill Nijhoff. https://doi.org/10.1163/9789004342392

China Law Society (2007). China Law Yearbook. Beijing: China Law Press.

Chow D. (2002). Development of China's Legal System Will Strengthen Its Mediation Programs. Journal of Conflict Resolution, 3.2.

Gang, L. (2004). Overview of Peoples Mediation. Beijing: China Jiancha Press.

Gawlikowski, K. (2009). Konfucjański model państwa w Chinach. Warszawa: Polska Akademia Nauk.

Guihua, H., Haixia, F., Bo, Ch. (2012). The Dilemma and Improvement of My Country's International Commercial Mediation. Qingdao University of Technology (Linyi), Legal System and Economy (Mid).

Guorong, Q. (2002). Modern Meanings of People's Mediation. Journal of Xinjiang University (Social Science Edition), 30(2).

Guorong, Q. (2004). People's Mediation: A Study of Its Legal Nature, Cultural Connection and Modern Significance. Journal of Lanzhou University, 90 Q, 32(3).

Hopt, K. J., Steffek, F. (2013). Mediation: Principles and Regulation in Comparative Perspective. Oxford: Oxford University Press.

Houzhi, T. (2009). Mediation is Developing Around the Word. Asia Pacific Law Review 2009, 17(sup1). https://doi.org/0.1080/10192557.2009.11788204

Jarema D. A. (2012). Wpływ konfucjanizmu na system społeczny i polityczny w Chinach. Acta Erasmiana, IV.

Jie, H. (2007). System of People's Mediation and Harmony in the Root of Chinese Society. Journal of Yunan Nationalities University, 56(4).

Jinanlong, Y. (2009). Conciliation in Action in China and CIETAC's Practice. Asia Pacific Law Review, 17(sup1). https://doi.org/10.1080/10192557.2009.11788209

Kania M. (2012). Wpływ konfucjanizmu na kształtowanie się systemu prawa w Chinach. Wrocław: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. https://doi.org/10.19195/0137–1134.105.16

Klityńska, P. (2016). Myśl Konfucjusza. Acta Erasmiana, XIII.

Kossof, P. (2014). Chinese Legal Research. Durham: Carolina Academic Press.

Lai, B. (2009). Development of Mediation In Hong Kong. Asia Pacific Law Review, 17(sup1). https://doi.org/10.1080/10192557.2009.11788213

Leung, E. (2009). Mediation — a Cultural Change. Asia Pacific Law Review, 17(sup1). https://doi.org/10.1080/10192557.2009.11788205

Li, C. (2009). Special Procedures for Specific Issues: Mediation of Public Construction Disputes. Asia Pacific Law Review, 17(sup1). https://doi.org/10.1080/10192557.2009.11788217

Liming, W. (2009). Characteristics of China's Judicial Mediation System. Asia Pacific Law Review, 17(sup1). https://doi.org/10.1080/10192557.2009.11788207

Linjun, L. (2018). Research on Using Mediation to Resolve International Commercial Disputes in the „Belt and Road”. International Law. Shenzhen University.

Mo, J. S. (2009). Understanding the Role of People's Mediation in the Age of Globalization. Asia Pacific Law Review, 17(sup1). https://doi.org/10.1080/10192557.2009.11788208

Murzyńska, E. (2005). Mediacja — Stany Zjednoczone, Wielka Brytania. W: Mediacja w sprawach gospodarczych: praktyka, teoria, perspektywy. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.

Pecht, G. (2018). Litigation Trends Annual Survey. Houston: Norton Rose Fulbright.

Pissler, K. B. (2013). Mediation in China: Threat to the Rule of Law? W: K. J. Hopt, F. Steffek (eds.), Mediation. Principles and Regulation in Comparative Perspective. Oxford University Press. https: //doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199653485.003.0019

Rogacz, D. (2019). Chińska filozofia historii. Od początków do końca XVIII w. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Shujie, Q., Yedan, L. (2011). The External Development of Commercial Mediation and Its Significance. Xiamen University Law School; Amsterdam University Law School, China Maritime Law Annual.

Siemaszko, A., Gruszczyńska, B., Marczewski, M., Ostaszewski, P., Więcek-Durańska, A. (2016). Sądownictwo. Polska na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej. Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.

Siemaszko, A., Ostaszewski, P., Włodarczyk-Madejska, J. (2019). Tendencje wpływu spraw do polskich sądów powszechnych. Analizy wymiaru sprawiedliwości. Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.

Stępień, M. (2013). Spór konfucjanistów z legistami: w kręgu chińskiej kultury prawnej. Kraków.

Tworuschka, M. (2009). Religie świata. Inne religie. Warszawa: Agora.

Vera, C. de (2004). Arbitrating Harmony: „Med-Arb” and The Confluence of Culture and Rule of Law in the Resolution of International Commercial

Disputes in China. Columbia Journal of Asian Law, 18(1). https://doi.org/10.7916/cjal.v18i1.3232

Wang, G. (2009). Mediation in the Globalized Business Environment. Asia Pacific Law Review, 17(sup1). https://doi.org/10.1080/10192557.2009.11788206

Wójcik, A. I. (1995). Nauka dla wszystkich. Konfucjusz. Kraków: Polska Akademia Nauk.

Xianyi, Z. (2009). Mediation in China — Past and Present. Asia Pacific Law Review, 17(sup1). https://doi.org/10.1080/10192557.2009.11788203

Xiaodan, Y. (2007). People's Mediation from the Modern Perspective of Rule Law. LLM thesis of Shanghai Normal University.

Xiaotong, F. (2006). From the Soil: The Foundations of Chinese Society. Shanghai: Shanghai Renmin Press.

Yao, X. (2009). Konfucjanizm. Wprowadzenie. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

Yichun, L. (2018). Analiza wad i doskonałości chińskiego systemu mediacji w sporach cywilnych. Legal Expo, (21).

Zhang, J. (1997). The Tradition and Modern Transition of Chinese Law. Springer.

Zhiqiu, Y. (1988). Selection of Ancient Family Precepts. Guangxi Renmin Press.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę