Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Rafał Michałowski
ORCID: 0000-0003-3255-4908
Dr Rafał Michałowski Doktor nauk prawnych. Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów. W pracy naukowej koncentruje się na problematyce obrotu nieruchomościami rolnymi.
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.11.7
JEL: K39

Zagadnienie zbywania nieruchomości rolnych w trybie przetargowym na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami napotyka szereg problemów interpretacyjnych. Ich źródłem jest zaniechanie przez prawodawcę wyraźnego wyznaczenia relacji między tą regulacją a przepisami z zakresu kształtowania ustroju rolnego. Problematyka ta nie była dotąd przedmiotem szczegółowej analizy w piśmiennictwie prawniczym. Zbywanie nieruchomości rolnych powinno odbywać się w takim przypadku w trybie przetargu nieograniczonego, z uwzględnieniem modyfikacji uzasadnionych specyfiką ustawowych wymogów w zakresie zgody na nabycie nieruchomości rolnej wydawanej przez Dyrektora Generalnego KOWR. Brak jest podstaw dla utrzymywania, że w obecnym stanie prawnym niemożliwe jest zbywanie przetargowe nieruchomości rolnych na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami czy też że obligatoryjnym trybem jest w takim przypadku przetarg ograniczony, w którym mogą uczestniczyć wyłącznie rolnicy indywidualni.

Słowa kluczowe: nieruchomość rolna; przetarg nieograniczony; ustrój rolny; Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa; zgoda na nabycie nieruchomości

Dr Rafał Michałowski

Doktor nauk prawnych. Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów. W pracy naukowej koncentruje się na problematyce obrotu nieruchomościami rolnymi.