Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Rafał Pietraszuk
ORCID: 0000-0001-9797-8782

Licencjat administracji, magister administracji skarbowej oraz prawa. Doktorant w Katedrze Prawa Gospodarczego i Prawa Handlowego oraz uczestnik Szkoły Doktorskiej UWM. Tematem przygotowywanej rozprawy doktorskiej jest charakter prawny zdecentralizowanych autonomicznych organizacji (DAO) w prawie polskim. Jego badania koncentrują się na prawnych aspektach funkcjonowania spółek na rynku finansowym.

 
DOI: 10.33226/0137-5490.2023.12.4
JEL: K22

Artykuł przedstawia praktyczne rozważania dotyczące minimalizacji ryzyka systemowego w sektorze zdecentralizowanych finansów (DeFi) poprzez wykorzystanie rynku pozagiełdowego kryptowalut (OTC). Skoncentrowano się na analizie przypadku Solend. Uchybienia w zarządzaniu ryzykiem finansowym aplikacji Solend wymusiły konieczność przejęcia portfela użytkownika w celu przeprowadzenia likwidacji depozytu zabezpieczającego na rynku OTC. W artykule zaproponowano, aby przyszłe regulacje prawne dotyczące DeFi uwzględniały możliwość przeprowadzenia likwidacji pozagiełdowej depozytu zabezpieczającego w przypadku, gdy jego likwidacja na rynku giełdowym mogłaby stanowić źródło ryzyka systemowego dla sektora DeFi. W opracowaniu wskazano również zalety i wady rynku OTC kryptowalut oraz zaproponowano odwołanie się do rozwiązań zastosowanych na rynku OTC instrumentów pochodnych po kryzysie gospodarczym z 2008 r. w celu jak najdokładniejszej regulacji rynku OTC kryptowalut.

Słowa kluczowe: łańcuch bloków; zdecentralizowane finanse; protokół Solend; regulacje kryptowalut; ryzyko systemowe