Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2023.12.4
JEL: K22

Wykorzystanie rynku OTC w celu minimalizacji ryzyka systemowego w DeFi. Rozważania praktyczne na temat incydentu z udziałem protokołu pożyczkowego Solend

Artykuł przedstawia praktyczne rozważania dotyczące minimalizacji ryzyka systemowego w sektorze zdecentralizowanych finansów (DeFi) poprzez wykorzystanie rynku pozagiełdowego kryptowalut (OTC). Skoncentrowano się na analizie przypadku Solend. Uchybienia w zarządzaniu ryzykiem finansowym aplikacji Solend wymusiły konieczność przejęcia portfela użytkownika w celu przeprowadzenia likwidacji depozytu zabezpieczającego na rynku OTC. W artykule zaproponowano, aby przyszłe regulacje prawne dotyczące DeFi uwzględniały możliwość przeprowadzenia likwidacji pozagiełdowej depozytu zabezpieczającego w przypadku, gdy jego likwidacja na rynku giełdowym mogłaby stanowić źródło ryzyka systemowego dla sektora DeFi. W opracowaniu wskazano również zalety i wady rynku OTC kryptowalut oraz zaproponowano odwołanie się do rozwiązań zastosowanych na rynku OTC instrumentów pochodnych po kryzysie gospodarczym z 2008 r. w celu jak najdokładniejszej regulacji rynku OTC kryptowalut.

Słowa kluczowe: łańcuch bloków; zdecentralizowane finanse; protokół Solend; regulacje kryptowalut; ryzyko systemowe

Bibliografia

Bibliografia/References


Literatura/Literature
Argonauta. (2022, 20 czerwca). Solana okaże się drugą Luną? Czy twórcy obronią sieć? BitHub. https://bithub.pl/wiadomosci/solana-okaze-siedruga-luna-czy-tworcy-obronia-siec/
Bank for International Settlements. (2023). The technology of Decentralized Finance (DeFi). BIS Working Papers, 1066, 1–33. https://www.bis.org/publ/work1066.pdf

Barbereau, T., Smethurst, R., Papageorgiou, O., Sedlmeir, J., & Fridgen, G. (2022). Decentralised finance's unregulated governance: Minority rule in the digital Wild West. SSRN, 1–36. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4001891
Binance Academy. (b.d.). Węzły (nodes) – czym są i jak działają? https://academy.binance.com/pl/articles/what-are-nodes
Brown, S., Koch, T., & Powers, E. (2009). Slippage and the choice of market or limit orders in futures trading. The Journal of Financial Research, 32(3), 309–335. https://doi.org/10.1111/j.1475-6803.2009.01252.x
Buterin, V. (2014, 14 stycznia). A next-generation smart contract and decentralized application platform. Ethereum whitepaper. https://cryptorating.eu/whitepapers/Ethereum/Ethereum_white_paper.pdf
Cho, J. (2023). A token economics explanation for the de-pegging of the algorithmic stablecoin: Analysis of the Case of Terra. Ledger, 8, 27–36. https://doi.org/10.5195/ledger.2023.283
Crypto assets: new rules to stop illicit flows in the EU. https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220324IPR26164/crypto-assets-newrules-to-stop-illicit-flows-in-the-eu
Dark, C. (2022). Stablecoins: Market developments, risks and regulation. Bulletin. Reserve Bank of Australia, 43–51. https://www.rba.gov.au/publications/bulletin/2022/dec/pdf/stablecoins-market-developments-risks-and-regulation.pdf
Denton, J. (2022). Coinbase and MetaMask warn over privacy as global crypto rules take shape. Barron's. https://www.barrons.com/articles/coinbase-and-metamask-warn-over-privacy-as-global-crypto-rules-take-shape-51648839834
Dziduch, D. (2022, 12 maja). LUNA i Terra w zasadzie przestały istnieć – jak doszło do największego krachu w historii kryptowalut i kto za tym wszystkim stoi? FXMAG. https://www.fxmag.pl/artykul/luna-i-terra-w-zasadzie-przestaly-istniec-jak-doszlo-do-najwiekszego-krachu-w-historiikryptowalut-i-kto-za-tym-wszystkim-stoi
Europol. (2021). Cryptocurrencies: Tracing the evolution of criminal finances. https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/
Europol%20Spotlight%20-%20Cryptocurrencies%20-%20Tracing%20the%20evolution%20of%20criminal%20finances.pdf.
Financial Stability Board. (2022). Assessment of risks to financial stability from crypto-assets. https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P160222.pdf
Hassan, S., & De Filippi, P. (2021). Decentralized autonomous organization. Internet Policy Review, 10(2), 1–10. https://doi.org/10.14763/2021.2.1556
Kosior, M. (2022, 24 stycznia). Solana znowu ma problemy. BitHub. https://bithub.pl/kryptowaluty/altcoin/solana-znowu-ma-problemy/
Lielacher, A. (2018, 13 września). How OTC trading is impacting the bitcoin price? BraveNewCoin. https://bravenewcoin.com/insights/how-otctrading-is-impacting-the-bitcoin-price
Lyons, R. K., & Viswanath-Natraj, G. (2020). What keeps stablecoins stable? Working Paper, No. 27136, 1–62. https://www.nber.org/system/files/working_papers/w27136/w27136.pdf
Maia, G., & Vieira dos Santos, J. (2021). MiCA and DeFi ('Proposal for a Regulation on Market in Crypto-Assets' and 'Decentralised Finance'). SSRN Electronic Journal, 1–21, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3875355
Makarov, I., & Schoar, A. (2022). Cryptocurrencies and Decentralized Finance (DeFi). Working Paper, No. 30006, 1–56. https://www.nber.org/papers/w30006
Martin, L. (2021). Ripple effects: How in Re Ripple Labs Inc. litigation could signal the beginning of the end of the payment platform. Duke Law & Technology Review, 19(1–22). https://scholarship.law.duke.edu/dltr/vol19/iss1/1
Milanova, E. (2010). Market risk management in banks – models for analysis and assessment. Facta Universitatis. Economics and Organization, 7(4), 395–410. http://facta.junis.ni.ac.rs/eao/eao201004/eao201004-04.pdf
Mougayar, W. (2019). Blockchain w biznesie. Możliwości i zastosowania łańcucha bloków. Helion.
Murphy, D. (2020). Our lessons have returned: Insights into post-crisis financial regulation from mandatory OTC derivatives clearing policy. LSE Legal Studies Working Paper, No. 6, 1–21. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3561599
OECD. (2022). Why Decentralised Finance (DeFi) matters and the policy implications, 1–67. https://www.oecd.org/daf/fin/financial-markets/Why-Decentralised-Finance-DeFi-Matters-and-the-Policy-Implications.pdf
Opitek, P. (2020). Analiza kryminalna transferów kryptowalutowych w pracy prokuratora. Część II. Prokuratura i Prawo, (6), 91–116. https://sip-1lex-1pl-10000f4470c6f.han.uwm.edu.pl/#/publication/151372619/opitek-pawel-analiza-kryminalna-transferow-kryptowalutowych-w-pracy-prokuratora-czii?keyword=Analiza%20kryminalna%20transfer%C3%B3w%20kryptowalutowych%20w%20pracy%20prokuratora&cm=STOP
Pyka, I., & Muszyński, M. (2015). Nowe regulacje bezpiecznego obrotu instrumentami pochodnymi na rynku pozagiełdowym w Polsce. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 238, 117–131. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-3dff1bf3-1fbf-4128-bf8b-e318f7269d5e
Reguerra, E. (2022, 22 czerwca). Solana whale moves $25M of USDC debt from Solend to Mango Markets. Cointelegraph. https://cointelegraph.com/news/solana-whale-moves-25m-of-usdc-debt-from-solend-to-mango-markets
Skrzypek, J. (2013). Regulacje pokryzysowe na zachodnich rynkach instrumentów pochodnych i ich konsekwencje dla Polski. Studia Prawno-Ekonomiczne, 89, 335–350. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=159624
Szpringer, W. (2017). Nowe technologie a sektor finansowy. Fintech jako szansa i zagrożenie. Poltext.
Szpringer, W. (2019). Blockchain jako innowacja systemowa. Od internetu informacji do internetu wartości. MT Biznes.
TokenInsight. (2022, 24 czerwca). The Solend drama – Governance is hard, but risk control is basic. Medium. https://tokeninsight.medium.com/thesolend-drama-governance-is-hard-but-risk-control-is-basic-6ddcfee484eb
Warmuz, J., Chaudhary, A., & Pinna, D. (2022). Toxic liquidation spirals: Evidence from the bad debt incurred by AAVE. arXiv.
https://doi.org/10.48550/arXiv.2212.07306
World Economic Forum. (2021). Decentralized Finance (DeFi) policy-maker toolkit, 1–37. https://www3.weforum.org/docs/
WEF_DeFi_Policy_Maker_Toolkit_2021.pdf
Zerelik, M. (2021, 2 kwietnia). Over-the-Counter (OTC) – wszystko o handlu pozagiełdowym. CrypS. https://cryps.pl/poradnik/over-the-counter-otcwszystko-o-handlu-pozagieldowym/
 

Akty prawne/Legal acts
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1114 z dnia 31.05.2023 r. w sprawie rynków kryptoaktywów oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 1095/2010 oraz dyrektyw 2013/36/UE i (UE) 2019/1937 (Dz. Urz. UE L z 2023 r. nr 150, s. 40).
Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1360 z późn. zm.).

Orzecznictwo/Judgments
Wyrok SN z 27.10.2016 r., V CSK 48/16, Lex nr 2165600.

Inne źródła/Other sources
Propozycja zarządcza nr 1. (2022). SLND1: Ograniczyć ryzyko związane z wielorybem. https://govern.solend.fi/dao/SLND/proposal/
HuaL6cDtuNtfnJgvwMnYiZDHVCoLAuDtVFgJD8kYChJ4.
Propozycja zarządcza nr 2. (2022). SLND2: Unieważnić SLND1 i zwiększyć czas głosowania. https://govern.solend.fi/dao/SLND/proposal/3geE5P3D7VJRaNNDVfZciGsXgwGiao1hSNpRM6jWNa5A
Propozycja zarządcza nr 3. (2022). SLND3: Wprowadzić limit pożyczek na konto. https://govern.solend.fi/dao/SLND/proposal/
CmrzCA2vQxqptyzZ8A9RSG9GeC7gB8nxKs2RvXiiwvh6

Cena artykułu
18.00
Cena numeru czasopisma
70.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę