Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Rafał Skibicki
ORCID: 0000-0003-1194-4173

Doktor w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego, prawnik w Szostek_Bar i Partnerzy Kancelarii Prawnej, asystent na WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaangażowany w projekt Multi-Agent Systems for Pervasive Artificial Intelligence for Assisting Humans in Modular Production Environments (MAS4AI). Specjalista z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa nowych technologii, prawa umów i ochrony prywatności.

 
DOI: 10.33226/0137-5490.2023.11.3
JEL: K11, K12, K24

W dobie Przemysłu 4.0 wykorzystuje się coraz częściej usługi chmurowe oferujące integrację różnorodnych systemów informatycznych oraz systemy sztucznej inteligencji (AI), wspierające elastyczność procesów oraz modularyzację. Tworzone są platformy umożliwiające synchronizację działania różnych agentów AI oraz opracowywane są komponenty przemysłowe oparte na AI, zintegrowane w systemach wieloagentowych. Jednym z istotnych aspektów inteligentnej produkcji jest bezpieczna i efektywna współpraca człowieka z robotami przemysłowymi i systemami AI. W tym kontekście autorzy niniejszego artykułu rozważają kwestie dotyczące rodzaju i zakresu przetwarzanych danych, przetwarzania mieszanych zbiorów danych oraz zjawiska ponownej personalizacji danych, zakresu prawa do prywatności oraz zautomatyzowanego podejmowania decyzji i ich wyjaśnialności. Wskazują też na nowe lub projektowane regulacje prawne, które mogą mieć wpływ na inteligentną produkcję.

Słowa kluczowe: inteligentna produkcja; Przemysł 4.0; sztuczna inteligencja; dane; zarządzanie danymi