Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Rafał Wrzecionek
ORCID: 0000-0002-7622-4487
Dr Rafał Wrzecionek Członek Rady Dyscypliny w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego i Komparatystyki Prawa Prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Prowadzi wykłady i szkolenia dla aplikantów notarialnych.
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.2.6
JEL: K22

W ostatnim czasie prawodawca, nowelizując ustawę z 15.09.2000 r. — Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505 ze zm.), wprowadził nowy, nieznany dotąd typ spółki kapitałowej — prostą spółkę akcyjną. Przy jej regulacji m.in. zrezygnowano z formy dokumentu w odniesieniu do akcji oraz przewidziano digitalizację ewidencjonowania akcji (w tym ich obrotu) w rejestrze akcjonariuszy. Prowadzenie rejestru prostej spółki akcyjnej umożliwiono także notariuszom oraz wprowadzono zasadę konstytutywności dokonywanych w nim wpisów. Nowych rozwiązań w tym zakresie nie można jednak uznać za sprzyjające bezpieczeństwu obrotu. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na zasadnicze wątpliwości, które budzi nowa regulacja, w szczególności w aspekcie jej oddziaływania na działalność notariuszy dokonujących czynności związanych z prowadzeniem rejestrów akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych.

Słowa kluczowe: czynność notarialna; odmowa dokonania czynności notarialnej; rejestr akcjonariuszy; prosta spółka akcyjna; spółka akcyjna; spółka komandytowo-akcyjna

Dr Rafał Wrzecionek

Członek Rady Dyscypliny w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego i Komparatystyki Prawa Prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Prowadzi wykłady i szkolenia dla aplikantów notarialnych.