Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Wpis notarialny nabycia akcji prostej spółki akcyjnej do rejestru akcjonariuszy

W ostatnim czasie prawodawca, nowelizując ustawę z 15.09.2000 r. — Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505 ze zm.), wprowadził nowy, nieznany dotąd typ spółki kapitałowej — prostą spółkę akcyjną. Przy jej regulacji m.in. zrezygnowano z formy dokumentu w odniesieniu do akcji oraz przewidziano digitalizację ewidencjonowania akcji (w tym ich obrotu) w rejestrze akcjonariuszy. Prowadzenie rejestru prostej spółki akcyjnej umożliwiono także notariuszom oraz wprowadzono zasadę konstytutywności dokonywanych w nim wpisów. Nowych rozwiązań w tym zakresie nie można jednak uznać za sprzyjające bezpieczeństwu obrotu. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na zasadnicze wątpliwości, które budzi nowa regulacja, w szczególności w aspekcie jej oddziaływania na działalność notariuszy dokonujących czynności związanych z prowadzeniem rejestrów akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: czynność notarialna; odmowa dokonania czynności notarialnej; rejestr akcjonariuszy; prosta spółka akcyjna; spółka akcyjna; spółka komandytowo-akcyjna

Bibliografia

Bibliografia/References

Bilewska, K. (2020). W: Z. Jara (red). Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Herbet, A. (2015). W: S. Sołtysińki (red.). System prawa prywatnego. Prawo spółek kapitałowych. Tom 17A. Warszawa: C.H. Beck.

Jara, Z. (red.) (2020). Kodeks spółek handlowych, Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Kidyba, A. (2017). W: A. Kidyba (red.), Kodeks spółek handlowych. Tom I. Komentarz do art. 1–150. Warszawa: Wolters Kluwer.

Kozieł, G. (2020). Prosta spółka akcyjna. Komentarz do art. 3001–300134. Warszawa: C.H. Beck.

Kupryjańczyk, D. (2017). W: Z. Jara (red). Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Mazgaj, M. (2020). W: Z. Jara (red). Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Mazurkiewicz, J. (2019). Prawo firmowe „musi odejść”, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (9). https://doi.org/10.33226/0137-5490.2019.9.1

Nowocień, M. A. (2018). Odmowa dokonania czynności notarialnej i jej zaskarżenie. Warszawa: Wolters Kluwer.

Oleszko, A. (2012). Prawo o notariacie. Komentarz. Część II. Tom 1 (art. 79–91). Warszawa: LexisNexis.

Opalski A. (2019). Prosta spółka akcyjna — nowy typ spółki handlowej (część I). Przegląd Prawa Handlowego, (11).

Opalski, A. (2019). Prosta spółka akcyjna — nowy typ spółki handlowej (część II). Przegląd Prawa Handlowego, (12).

Pabis, R. (2020). W: J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, K. Oplustil, R. Pabis, A. Rachwał, M. Spyra, G. Suliński, M. Tofel, M. Wawer, R. Zawłocki, Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Rodzynkiewicz, M. (2018). Kodeks spółek handlowych, Komentarz, 87–88. Warszawa: Wolters Kluwer.

Sójka, T. (2020). Obrót akcjami prostej spółki akcyjnej. Przegląd Prawa Handlowego, (1).

Strzępka, J., Zielińska, E. (2015). W: J. Strzępka (red.). Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Suliński, G. (2020). W: J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, K. Oplustil, R. Pabis, A. Rachwał, M. Spyra, G. Suliński, M. Tofel, M. Wawer, R. Zawłocki, Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Szereda, A. J. (2018). Czynności notarialne. Komentarz do art. 79–112 Prawa o notariacie. Warszawa: C.H. Beck.

Wawer, M. (2020). W: J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, K. Oplustil, R. Pabis, A. Rachwał, M. Spyra, G. Suliński, M. Tofel, M. Wawer, R. Zawłocki, Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Wrzecionek, R. (2013). Postępowanie notarialne w kodeksie spółek handlowych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę