Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Sebastian Kidyba
ORCID: 0000-0003-2485-4521
Dr Sebastian Kidyba Autor jest doktorem nauk prawnych. Pracuje naukowo i dydaktycznie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego oraz jest adwokatem.
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.2.7
JEL: K20

Niniejszy artykuł został poświęcony konferencji naukowej „Sto lat polskiego prawa handlowego” oraz uroczystości wręczenia Profesorowi dr. hab. Andrzejowi Kidybie księgi jubileuszowej, która została przygotowana z okazji 40-lecia jego pracy naukowej. Uroczystość była podzielona na dwie części: część konferencyjną, merytoryczną oraz na obchody jubileuszu. W trakcie konferencji referaty wygłosili: prof. dr hab. dr h. c. Józef Frąckowiak (Uniwersytet Wrocławski) — „Miejsce prawa handlowego w systemie prawa i metody jego realizacji”, prof. dr hab. Wojciech Popiołek (Uniwersytet Śląski w Katowicach) — „Spółki prawa handlowego, czyli spółki prawa, którego nie ma” oraz prof. dr hab. dr h. c. Bernd Oppermann (Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Leibnitza w Hanowerze) — „Wyzwania prawa handlowego w ujęciu porównawczym”. Ceremonię obchodów jubileuszu rozpoczęła laudacja na cześć prof. dr. hab. Andrzeja Kidyby, którą wygłosił prof. dr hab. Wojciech Katner z Uniwersytetu Łódzkiego, przybliżając sylwetkę Jubilata. Wręczenia prof. dr. hab. Andrzejowi Kidybie księgi jubileuszowej pt. „Sto lat polskiego prawa handlowego” dokonali jej redaktorzy wraz z pracownikami Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Po wręczeniu księgi wystąpił sam Jubilat, który wygłosił mowę „Alfabet mój — trochę spowiedź — a nie testament mój”.

Słowa kluczowe: konferencja naukowa; jubileusz; laudacja; księga jubileuszowa

Dr Sebastian Kidyba

Autor jest doktorem nauk prawnych. Pracuje naukowo i dydaktycznie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego oraz jest adwokatem.