Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Sprawozdanie z konferencji naukowej „Sto lat polskiego prawa handlowego” połączonej z uroczystością wręczenia Profesorowi dr. hab. Andrzejowi Kidybie księgi jubileuszowej z okazji 40-lecia pracy naukowej

Niniejszy artykuł został poświęcony konferencji naukowej „Sto lat polskiego prawa handlowego” oraz uroczystości wręczenia Profesorowi dr. hab. Andrzejowi Kidybie księgi jubileuszowej, która została przygotowana z okazji 40-lecia jego pracy naukowej. Uroczystość była podzielona na dwie części: część konferencyjną, merytoryczną oraz na obchody jubileuszu. W trakcie konferencji referaty wygłosili: prof. dr hab. dr h. c. Józef Frąckowiak (Uniwersytet Wrocławski) — „Miejsce prawa handlowego w systemie prawa i metody jego realizacji”, prof. dr hab. Wojciech Popiołek (Uniwersytet Śląski w Katowicach) — „Spółki prawa handlowego, czyli spółki prawa, którego nie ma” oraz prof. dr hab. dr h. c. Bernd Oppermann (Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Leibnitza w Hanowerze) — „Wyzwania prawa handlowego w ujęciu porównawczym”. Ceremonię obchodów jubileuszu rozpoczęła laudacja na cześć prof. dr. hab. Andrzeja Kidyby, którą wygłosił prof. dr hab. Wojciech Katner z Uniwersytetu Łódzkiego, przybliżając sylwetkę Jubilata. Wręczenia prof. dr. hab. Andrzejowi Kidybie księgi jubileuszowej pt. „Sto lat polskiego prawa handlowego” dokonali jej redaktorzy wraz z pracownikami Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Po wręczeniu księgi wystąpił sam Jubilat, który wygłosił mowę „Alfabet mój — trochę spowiedź — a nie testament mój”.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: konferencja naukowa; jubileusz; laudacja; księga jubileuszowa

Bibliografia

Bibliografia/References

Maciag, Z. (1992). Zusammenhänge der Rechtsentwicklungen in Deutschland und Polen, Der Staat, 31(3).

Safjan, M. (2012). W: M. Safjan (red.), Prawo cywilne — część ogólna. System Prawa Prywatnego. Tom 1. Warszawa: C.H. Beck.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę