Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Prof. Silvia Marino
ORCID: 0000-0002-7933-8674
Profesor nadzwyczajny w dziedzinie prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie Insubria w Como/Varese (Włochy). Członek rad redakcyjnych czasopism naukowych „Cuadernis de derecho transnacional” oraz „Rivista giuridica dell'ambiente”. Autorka dwóch monografii i wielu artykułów na temat współpracy europejskiej w zakresie sądownictwa cywilnego, jak również prawa konkurencji UE, prawa pomocy publicznej, unijnych
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.8.3
JEL: K210

Rola krajowych organów do spraw konkurencji w regulowaniu działalności gospodarczej

The present contribution aims to scrutinize the recent Directive 2019/1 on the empowerment of National Competition Authorities, looking at the main innovations provided for, as their structure, roles, competences and powers. The concluding remarks analyse the impact of the Directive, with regard to the future implementation and application of the Directive, adding a general appreciation to the harmonization process.

Celem artykułu jest szczegółowa analiza postanowień dyrektywy 2019/1 w sprawie kompetencji krajowych władz ds. konkurencji. Skupiono z nim uwagę na najważniejszych, wprowadzonych dyrektywą, innowacjach dotyczących struktury tych władz, ich ról, zakresu ich władzy i uprawnień. W uwagach końcowych zawarto analizę wpływu dyrektywy na działalność gospodarczą z uwzględnieniem kwestii jej przyszłego wdrażania i stosowania. Podkreślono przy tym jej znaczenie dla procesu harmonizacji.

Słowa kluczowe: EU Competition Law; Public Enforcement; ECN+ Directive; National Competition Authorities (prawo konkurencji UE; publiczne egzekwowanie prawa; Dyrektywa ECN+; NCAs (krajowe władze ds. konkurencji))

Profesor nadzwyczajny w dziedzinie prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie Insubria w Como/Varese (Włochy). Członek rad redakcyjnych czasopism naukowych „Cuadernis de derecho transnacional” oraz „Rivista giuridica dell'ambiente”. Autorka dwóch monografii i wielu artykułów na temat współpracy europejskiej w zakresie sądownictwa cywilnego, jak również prawa konkurencji UE, prawa pomocy publicznej, unijnych zagadnień proceduralnych i prawa konsumenckiego. Prelegentka wielu międzynarodowych konferencji wyższego szczebla na tematy związane z prawem międzynarodowym, międzynarodowym prawem prywatnym i prawem Unii Europejskiej.