Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

The Role of National Competition Authorities in the Regulation of Business' Activities

Rola krajowych organów do spraw konkurencji w regulowaniu działalności gospodarczej

The present contribution aims to scrutinize the recent Directive 2019/1 on the empowerment of National Competition Authorities, looking at the main innovations provided for, as their structure, roles, competences and powers. The concluding remarks analyse the impact of the Directive, with regard to the future implementation and application of the Directive, adding a general appreciation to the harmonization process.

Celem artykułu jest szczegółowa analiza postanowień dyrektywy 2019/1 w sprawie kompetencji krajowych władz ds. konkurencji. Skupiono z nim uwagę na najważniejszych, wprowadzonych dyrektywą, innowacjach dotyczących struktury tych władz, ich ról, zakresu ich władzy i uprawnień. W uwagach końcowych zawarto analizę wpływu dyrektywy na działalność gospodarczą z uwzględnieniem kwestii jej przyszłego wdrażania i stosowania. Podkreślono przy tym jej znaczenie dla procesu harmonizacji.

Słowa kluczowe: EU Competition Law; Public Enforcement; ECN+ Directive; National Competition Authorities (prawo konkurencji UE; publiczne egzekwowanie prawa; Dyrektywa ECN+; NCAs (krajowe władze ds. konkurencji))

Bibliografia

Bibliografia/References

Almunia, J. (2014). Weaving Europe's single competition enforcement area. European Competition Day — Change and challenges. Speech, Rome (10.10.2014).

Chieppa, R. (2005). Tipologie procedimentali e contraddittorio davanti alle Autorita indipendenti. www.giustizia-amministrativa.it›documents›intra_064090.htm (8.04.2020).

Chiriþoiu, GB. M. (2017). Convergence Within the European Competition Network: Legislative Harmonization and Enforcement Priorities. In: A. Almășan. P. Whelan (eds.), The Consistent Application of EU Competition Law. Substantive and Procedural Challenges, 3–22. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-47382-6_1

Donati, F. (2006). Le autorita indipendenti tra diritto comunitario e diritto interno. Diritto dell'Unione europea, 11, 27–62.

EU Commission. (2014a). Staff Working Document. Enhancing competition enforcement by the Member States' competition authorities: institutional and procedural issues, SWD(2014) 231/2. Brussels: EU Commission.

EU Commission. (2014b). Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament and the Council. Ten Years of Antitrust Enforcement under Regulation 1/2003: Achievements and Future Perspectives, {COM(2014) 453} {SWD(2014) 230}. Brussels: EU Commission.

Guerri, E. (2005). L'applicazione del diritto antitrust in Italia dopo il regolamento CE 1/2003. Torino: Giappichelli.

Idot, L. (2003). Le nouveau systeme communautaire de mise en ouvre des articles 81 et 82 CE (reglement 1/2003 et projets de textes d'application). Cahiers de droit européen, 39, 283–372.

Libertini, M. (2008). Le misure cautelari. In: G. Bruzzone (ed.), Poteri e garanzie nel diritto antitrust, 47 ff. Bologna: Il Mulino.

Malinauskaite, J. (2020). Harmonisation of EU Competition Law Enforcement. Cham: Springer.

Marino, S. (2019). Il rafforzamento dell'azione delle autorita nazionali garanti per la concorrenza: un nuovo impulso dall'unione europea. Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 29, 537–557.

Melloni, M. (2015). The European Competition Network (ECN) and its First 11 Years of Life: Balances and Challenges. In: G.A. Benacchio, M. Carpagnano (eds.), L'applicazione delle regole di concorrenza in Italia e nell'Unione europea, 51–50. Napoli: Editoriale Scientifica.

Pera, A. (2008). Le decisioni con impegni tra diritto comunitario e diritto nazionale, In: G. Bruzzone (ed.), Poteri e garanzie nel diritto antitrust, 61 ff. Bologna: Il Mulino.

Rusu, C.S. (2015). Case Comment: Workload Division after the Si.mobil and easyJet Rulings of the General Court. The Competition Law Review, 11, 163–172.

Cena artykułu
16.00
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 8/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę