Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Tomasz Jaranowski
Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył Podyplomowe Studia Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowe Studia Prawa i Ekonomii Rynku Kapitałowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w prawie gospodarczym
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.6.2
JEL: artykuł w języku angielskim

Artykuł porusza problematykę obowiązku sporządzania listy osób mających dostęp do informacji poufnych (lista insiderów), o której mowa w art. 18 MAR. Główny problem badawczy analizowany przez autorów polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie, czy przepisy MAR stworzą podstawę do uwzględniania pracowników spółek zależnych od emitenta (spółkę matkę) na liście insiderów. W ocenie autorów, pracowników spółek zależnych, mających preferencyjny dostęp do informacji poufnych tworzonych w otoczeniu tych spółek zależnych, należy uznać za osoby, które powinny zostać uwzględnione na liście osób mających dostęp do informacji poufnych prowadzonej przez emitenta. Zaproponowana wykładnia jest spójna z poglądami traktującymi grupę kapitałową jako jeden organizm gospodarczy (single economic unit).

Słowa kluczowe: lista insiderów; informacja poufna; MAR; nadużycia na rynku; emitent; grupa kapitałowa

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył Podyplomowe Studia Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowe Studia Prawa i Ekonomii Rynku Kapitałowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym. Posiada doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej spółek handlowych, sporządzania badań due diligence, realizacji obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne, sporządzania dokumentów informacyjnych spółek publicznych, obsługi emisji papierów wartościowych. Posiada również doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań sądowych, w tym w zakresie sporów korporacyjnych. Doświadczenie zawodowe zdobywał zajmując się obsługą prawną jednej z wiodących na rynku polskim spółki publicznej z branży IT. Pełnił również funkcję członka rady nadzorczej spółki publicznej.