Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/0032-6186.2019.12.6
JEL: K31
Grzegorz Wolak ORCID: 0000-0003-3636-8440 , e-mail: wolaczek|.wspia.eu| |wolaczek|.wspia.eu

Addressing work time issues of educators at educational establishments for whom the governing body is a territorial self-government unit

The issues discussed in the article consider whether the provision of art. 130 § 2 of the Labour Code applies to educators at educational establishments working in no-summer, no-winter holidays system (Monday through Sunday 40 hours per week) for whom a territorial self-government unit is the governing body, and if under art.42c (4) of the Teacher’s Charter, such an educator is given a day off for working on a holiday, art. 130 § 3 of the Labour Code also applies.

Download article
Keywords: educational establishment educator; territorial self-government unit as the governing body; a day off in lieu of a holiday; reducing the amount of the working time per week

References

Bibliografia

Jarosz-Żukowska, S. (2016). Komentarz do art. 66 Konstytucji. W: L. Garlicki, M. Zubik (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom II. Wydawnictwo Sejmowe: LEX/el.

Kubot, Z. (2015). Praca ponadwymiarowa. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (12).

Obrębski, M. (2009). Zmiany w czasie pracy nauczycieli. Wspólnota, (35).

Paszkowska, M. (2008). Pracowniczy status nauczyciela. Jurysta, (5).

Rycak, M. (2016). W: J. Stelina (red.), Prawo pracy. Warszawa.

Szymańska, J. (2018). W: A. Barański, J. Rozwadowska-Skrzeczyńska, M. Szymańska, Karta Nauczyciela. Komentarz. Warszawa: LEX.

Price of the magazine number
14.00
Subscription
162.00 €
122.00
get subscription