Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2019.12.6
JEL: K31
Grzegorz Wolak ORCID: 0000-0003-3636-8440 , e-mail: wolaczek|.wspia.eu| |wolaczek|.wspia.eu

Z problematyki czasu pracy wychowawców placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego

Autor podejmuje próbę odpowiedzi na następujące pytania: czy do wychowawców placówek oświatowych pracujących w systemie nieferyjnym (od poniedziałku do niedzieli w wymiarze 40 godzin tygodniowo), dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, ma zastosowanie przepis art. 130 § 2 k.p. oraz czy w przypadku udzielenia takiemu wychowawcy dnia wolnego za pracę w święto na podstawie art. 42c ust. 4 Karty Nauczyciela stosuje się również przepis art. 130 § 3 k.p.?

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: wychowawca placówki oświatowej; jednostka samorządu terytorialnego jako organ prowadzący; dzień wolny za święto; obniżenie tygodniowego wymiaru zajęć

Bibliografia

Bibliografia

Jarosz-Żukowska, S. (2016). Komentarz do art. 66 Konstytucji. W: L. Garlicki, M. Zubik (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom II. Wydawnictwo Sejmowe: LEX/el.

Kubot, Z. (2015). Praca ponadwymiarowa. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (12).

Obrębski, M. (2009). Zmiany w czasie pracy nauczycieli. Wspólnota, (35).

Paszkowska, M. (2008). Pracowniczy status nauczyciela. Jurysta, (5).

Rycak, M. (2016). W: J. Stelina (red.), Prawo pracy. Warszawa.

Szymańska, J. (2018). W: A. Barański, J. Rozwadowska-Skrzeczyńska, M. Szymańska, Karta Nauczyciela. Komentarz. Warszawa: LEX.

Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę