Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Agreement for managing an incorporated/limited company and contractual liability of the manager-member of the board towards third parties

The meditations included in this article are dedicated tocontractual liability of a member of the board of an incorporated (limited) company in reference to the introducing into the managerial contract a clause, according to which the manager is liable towards third persons for damages resulting form non-performance or ill performance of the duties under such contract. In the author's opinion, the aforementioned clause in a managerial contract does not cause that the managermember of the board assumes liability towards third persons, and not the company. Such clause in question does not lead to releasing a company from liability towards third persons and transferring the liability onto the manager-member of the board of the company.

Download article
Keywords: odpowiedzialność menedżera; kontraktowa odpowiedzialność spółki; odpowiedzialność wobec osób trzecich; konstrukcja przeniesienia odpowiedzialności

References

Bednarek, M. (2013). W: E. Łętowska (red.), System prawa prywatnego. Tom 5. Prawo zobowiązań. Warszawa.

Drapała, P. (2018). W: M. Olejniczak (red.), System prawa prywatnego. Tom 6. Prawo zobowiązań — część ogólna. Warszawa.

Dumkiewicz, M. (2018). Kontrakt menedżerski (umowa o zarządzanie, umowa menedżerska). W: A. Kidyba (red.), Pozakodeksowe umowy handlowe. Warszawa.

Katner, J. (2015). W: J. Katner (red.). System prawa prywatnego. Tom 9. Prawo zobowiązań — umowy nienazwane. Warszawa.

Kidyba, A. (2016). Prawo handlowe. Warszawa.

Koch, A. (2019). W: M. Gutowski (red.), Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz art. 353–626. Warszawa.

Łętowska, E. (2007). Umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej jako figura prawna. W: A. Brzozowski, W. Kocot i K. Michałowska (red.), W kierunku europeizacji prawa prywatnego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Rajskiemu. Warszawa.

Łętowska, E. i Osajda, K. (2013). W: System prawa prywatnego. Tom 5. Prawo zobowiązań — część ogólna. Warszawa.

Mróz, T (2004). W: J. Katner (red.). System prawa prywatnego. Tom 9. Prawo zobowiązań — umowy nienazwane. Warszawa.

Pajor, T. (1982). Odpowiedzialność dłużnika za niewykonanie zobowiązania. Warszawa.

Popiołek, W. (2013). W: K. Pietrzykowski (red.). Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1–44910. Warszawa.

Radwański, Z. (1986). Prawo zobowiązań. Warszawa.

Szumański, A. (2004). Zagadnienia konstrukcyjne odpowiedzialności członka zarządu spółki kapitałowej względem wspólnika. W: M. Pyziak-Szafnicka (red.), Odpowiedzialność cywilna. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Adama Szpunara. Kraków: Zakamycze.

Wójcik, K. (1981). Analiza umowy o świadczenie na rzecz osoby trzeciej jako stosunku prawnego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, (6).

Article price
4.00
Labour and Social Security Journal 2/2020
14.00
As file to download
14.00
Subscription
162.00 €
122.00
get subscription