Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Umowa o zarządzanie spółką kapitałową a odpowiedzialność kontraktowa menedżera-członka zarządu wobec osób trzecich

Rozważania zawarte w artykule poświęcone są odpowiedzialności kontraktowej członka zarządu spółki kapitałowej w związku z wprowadzeniem do kontraktu menedżerskiego postanowienia, zgodnie z którym menedżer odpowiada wobec osób trzecich za szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z tego kontraktu. Zdaniem autora przytoczone wyżej postanowienie kontraktu menedżerskiego nie powoduje takiego skutku, że odpowiedzialność wobec osób trzecich ponosi menedżer-członek zarządu, a nie spółka. Przez postanowienie, o którym mowa, nie dochodzi do zwolnienia spółki od ponoszenia odpowiedzialności wobec osób trzecich i przeniesienia tej odpowiedzialności na menedżera-członka zarządu spółki kapitałowej.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: odpowiedzialność menedżera; kontraktowa odpowiedzialność spółki; odpowiedzialność wobec osób trzecich; konstrukcja przeniesienia odpowiedzialności

Bibliografia

Bednarek, M. (2013). W: E. Łętowska (red.), System prawa prywatnego. Tom 5. Prawo zobowiązań. Warszawa.

Drapała, P. (2018). W: M. Olejniczak (red.), System prawa prywatnego. Tom 6. Prawo zobowiązań — część ogólna. Warszawa.

Dumkiewicz, M. (2018). Kontrakt menedżerski (umowa o zarządzanie, umowa menedżerska). W: A. Kidyba (red.), Pozakodeksowe umowy handlowe. Warszawa.

Katner, J. (2015). W: J. Katner (red.). System prawa prywatnego. Tom 9. Prawo zobowiązań — umowy nienazwane. Warszawa.

Kidyba, A. (2016). Prawo handlowe. Warszawa.

Koch, A. (2019). W: M. Gutowski (red.), Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz art. 353–626. Warszawa.

Łętowska, E. (2007). Umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej jako figura prawna. W: A. Brzozowski, W. Kocot i K. Michałowska (red.), W kierunku europeizacji prawa prywatnego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Rajskiemu. Warszawa.

Łętowska, E. i Osajda, K. (2013). W: System prawa prywatnego. Tom 5. Prawo zobowiązań — część ogólna. Warszawa.

Mróz, T (2004). W: J. Katner (red.). System prawa prywatnego. Tom 9. Prawo zobowiązań — umowy nienazwane. Warszawa.

Pajor, T. (1982). Odpowiedzialność dłużnika za niewykonanie zobowiązania. Warszawa.

Popiołek, W. (2013). W: K. Pietrzykowski (red.). Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1–44910. Warszawa.

Radwański, Z. (1986). Prawo zobowiązań. Warszawa.

Szumański, A. (2004). Zagadnienia konstrukcyjne odpowiedzialności członka zarządu spółki kapitałowej względem wspólnika. W: M. Pyziak-Szafnicka (red.), Odpowiedzialność cywilna. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Adama Szpunara. Kraków: Zakamycze.

Wójcik, K. (1981). Analiza umowy o świadczenie na rzecz osoby trzeciej jako stosunku prawnego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, (6).

Cena artykułu
16.00
Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 2/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę