Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.6.3
JEL: J28, K32
Magdalena Dobrzyńska ORCID: 0000-0001-5390-3885 , e-mail: madob|ciop.pl| |madob|ciop.pl

Crowd employment. Challenges to occupational health and safety in Poland

Progressive growth of digital economy and the development of collaborative economy (sharing economy) are interlined with recent emergence of new forms of employment on modern labour market. Crowd employment is one of new forms of work, using internet platforms to match the demand and supply in services. The article aims to elaborate on challenges to occupational safety and health deriving from the emergence and development of crowd employment in Poland. In the first part, the term and occurrence of crowd employment are clarified. The second part focuses on analysing crowd employment in Poland, based on desk-research. In the third part, challenges to occupational safety and health deriving form crowd employment are examined.

Download article
Keywords: crowde employment; non-standard employment; occupational safety and health; working conditions; workplace safety; health and safety law

References

Bibliografia/References

Bednarowicz, B. (2018). „Uberyzacja zatrudnienia” — praca w gospodarce współdziałania w świetle prawa UE. Monitor Prawa Pracy, (2), 13–19.

Dobrzyńska, M. (2019). Od rewolucji technologicznej do transformacji socjoekonomicznej — niestandardowe formy wykonywania pracy w świecie Internetu. Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, (8), 13–16.

EU-OSHA. (2017). Protecting Workers in the Online Platform Economy: An overview of regulatory and policy developments in the EU. European Risk Observatory Discussion paper. Luxemburg: Publications Office of the European Union.

Eurofound. (2015). New forms of employment. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Eurofound. (2018a). Automation, digitalisation and platforms: Implications for work and employment. Luxemburg: Publications Office of the European Union.

Eurofound. (2018b). Employment and working conditions of selected types of platform work. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Eurofound. (2018c). Platform work: Maximising the potential while safeguarding standards? Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Eurofound. (2018d). Working paper: Employment and working conditions of selected types of platform work. National context analysis Poland. Pozyskano z https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/wpef18057en.pdf

Eurofound. (2019). Working paper: On-location client-determined moderately skilled platform work: Employment and working conditions. Pozyskano z https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/wpef19058.pdf

Gałusza, M. (red.). (2014). Poradnik dla pracodawców. Kraków-Tarnobrzeg: Wydawnictwo Tarbonus.

Główny Urząd Statystyczny. (2016). Pracujący w nietypowych formach zatrudnienia, Notatka informacyjna. Pozyskano z https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/pracujacy-w-nietypowych-formach-zatrudnienia, 21,1.html

Gospodarek, G. (2019a). Status „niezależnego” usługodawcy a trójpodmiotowy model świadczenia usług w gig economy — cz. 1. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (2), 9–17. DOI: 10.33226/032-6186.2019.2.3

Gospodarek, G. (2019b). Status „niezależnego” usługodawcy a trójpodmiotowy model świadczenia usług w gig economy — cz. 2. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (4), 21–31. DOI: 10.33226/032-6186.2019.4.3

Kołodziejczyk, E. (2017). Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W Meritum Bezpieczeństwo i higiena pracy. Warszawa: Wolters Kluwer.

Owczarek, D. (red.). (2018). Nowe formy pracy w Polsce. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Świątkowski, A. M. (2019a). Digitalizacja prawa pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (3), 11–18. DOI: 10.33226/032-6186.2019.3.2

Świątkowski, A. M. (2019b). Elektroniczne platformy zatrudnienia. Monitor Prawa Pracy, (7), 18–23.

Article price
4.00
Labour and Social Security Journal 6/2020
14.00
As file to download
14.00
Subscription
159.00 €
119.00
get subscription