Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.6.3
JEL: J28, K32
Magdalena Dobrzyńska ORCID: 0000-0001-5390-3885 , e-mail: madob|ciop.pl| |madob|ciop.pl

Praca platformowa. Wyzwania dla bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce

Postępująca cyfryzacja gospodarki i kształtowanie się tzw. gospodarki współdzielenia skutkuje pojawieniem się nowych form zatrudnienia na rynku pracy. Jedną z nich jest praca platformowa (crowd employment), w której popyt i podaż na usługi spotykają się za pośrednictwem internetowej platformy. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, jakie wyzwania dla zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy niesie pojawienie się i potencjalny rozwój pracy platformowej w Polsce. Autorka w pierwszej kolejności podejmuje próbę doprecyzowania zjawiska pracy platformowej, a następnie na podstawie dostępnych badań opisuje rozwój pracy platformowej w Polsce oraz charakteryzuje obszary wyzwań dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w tej formie zatrudnienia.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: praca platformowa; niestandardowe formy zatrudnienia; bezpieczeństwo i higiena pracy; bezpieczeństwo pracy; przepisy dotyczące bhp

Bibliografia

Bibliografia/References

Bednarowicz, B. (2018). „Uberyzacja zatrudnienia” — praca w gospodarce współdziałania w świetle prawa UE. Monitor Prawa Pracy, (2), 13–19.

Dobrzyńska, M. (2019). Od rewolucji technologicznej do transformacji socjoekonomicznej — niestandardowe formy wykonywania pracy w świecie Internetu. Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, (8), 13–16.

EU-OSHA. (2017). Protecting Workers in the Online Platform Economy: An overview of regulatory and policy developments in the EU. European Risk Observatory Discussion paper. Luxemburg: Publications Office of the European Union.

Eurofound. (2015). New forms of employment. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Eurofound. (2018a). Automation, digitalisation and platforms: Implications for work and employment. Luxemburg: Publications Office of the European Union.

Eurofound. (2018b). Employment and working conditions of selected types of platform work. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Eurofound. (2018c). Platform work: Maximising the potential while safeguarding standards? Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Eurofound. (2018d). Working paper: Employment and working conditions of selected types of platform work. National context analysis Poland. Pozyskano z https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/wpef18057en.pdf

Eurofound. (2019). Working paper: On-location client-determined moderately skilled platform work: Employment and working conditions. Pozyskano z https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/wpef19058.pdf

Gałusza, M. (red.). (2014). Poradnik dla pracodawców. Kraków-Tarnobrzeg: Wydawnictwo Tarbonus.

Główny Urząd Statystyczny. (2016). Pracujący w nietypowych formach zatrudnienia, Notatka informacyjna. Pozyskano z https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/pracujacy-w-nietypowych-formach-zatrudnienia, 21,1.html

Gospodarek, G. (2019a). Status „niezależnego” usługodawcy a trójpodmiotowy model świadczenia usług w gig economy — cz. 1. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (2), 9–17. DOI: 10.33226/032-6186.2019.2.3

Gospodarek, G. (2019b). Status „niezależnego” usługodawcy a trójpodmiotowy model świadczenia usług w gig economy — cz. 2. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (4), 21–31. DOI: 10.33226/032-6186.2019.4.3

Kołodziejczyk, E. (2017). Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W Meritum Bezpieczeństwo i higiena pracy. Warszawa: Wolters Kluwer.

Owczarek, D. (red.). (2018). Nowe formy pracy w Polsce. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Świątkowski, A. M. (2019a). Digitalizacja prawa pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (3), 11–18. DOI: 10.33226/032-6186.2019.3.2

Świątkowski, A. M. (2019b). Elektroniczne platformy zatrudnienia. Monitor Prawa Pracy, (7), 18–23.

Cena artykułu
16.00
Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 6/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę