Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/0032-6186.2019.10.4
JEL: J70, J71, J83, K15, K31
Monika Gładoch ORCID: 0000-0001-9814-5627 , e-mail: gladoch_law|wp.pl| |gladoch_law|wp.pl

Employer's liability for damages for the mental health of an employee

Unlawful behavior of the employer or superiors at the workplace causes an employee's illness, this is a result of prolonged stress. The Labour Code provides for specific regulations aimed at limiting pathological situations in the work. The employee has a claim for compensation for mobbing, discrimination, including harassment. He also has the right to pursue claims under the provisions of the Civil Code. Perhaps is this the better way of redress, mainly because of evidence problems. Not all unlawful behavior at work is mobbing or discrimination. In addition, experience of theory and practice of civil law of the compensation for health problems, are extremely helpful in the process.

Download article
Keywords: stress; health disorder; mobbing; staff burn-out; compensation; causation

References

Dmowski, S., Trzaskowski, R. (2014). W: J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Księga pierwsza. Część ogólna. Komentarz. LEX.

Bieniek, G. (2013). W: J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, cz. IIIZobowiązania. Warszawa.

Jędrejek, G. (2017). Dochodzenie roszczeń związanych z mobbingiem, dyskryminacją i molestowaniem. Warszawa.

Kępiński, A. (2008). Rytm życia. Kraków.

Mańkowska, B. (2016). Wypalenie zawodowe. Źródła, mechanizmy, zapobieganie. Gdańsk.

Mastalerz-Migas, A., Pokorna-Kalwak, D., Steciwko, A. (2017). W: A. Steciwko, A. Mastalerz-Migas (red.), Stres oraz wypalenie zawodowe. Jak rozpoznać, zapobiegać i leczyć. Wrocław.

Nowak, M. (2019). Wypalenie zawodowe a prawo do odpoczynku – wybrane zagadnienia. Monitor Prawa Pracy, (1).

Rubin, J. (2012). Wypalenie zawodowe. Kontekst organizacyjny. Wrocław.

Rzetecka-Gil, A. (2011). Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania - część ogólna. LEX.

Sadlik, R. (2008). Kiedy pracodawca narusza dobra osobiste pracownika. Służba Pracownicza, (6).

Szewczyk, H. (2007), Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu. Warszawa.

Szpunar, A. (1999). Zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową. Bydgoszcz.

Szymczak, M. (red.). (1998). Słownik języka polskiegoTom I. Warszawa.

Tomaszewska, M. (2014). W: K.W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.

Wałachowska, M. (2007). Zadośćuczynienie pieniężne za doznana krzywdę. Toruń.

Price of the magazine number
14.00
Subscription
165.00 €
124.00
get subscription