Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2019.10.4
JEL: J70, J71, J83, K15, K31
Monika Gładoch ORCID: 0000-0001-9814-5627 , e-mail: gladoch_law|wp.pl| |gladoch_law|wp.pl

Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy za rozstrój zdrowia psychicznego pracownika

Bezprawne zachowania pracodawcy lub przełożonych w miejscu pracy mogą wywoływać reakcję chorobową u pracownika będącą następstwem długotrwałego stresu. W kodeksie pracy przewidziano szczególne regulacje mające na celu ograniczenie patologicznych zjawisk. Z tytułu mobbingu, dyskryminacji, w tym molestowania, przysługuje pracownikowi roszczenie o odszkodowanie. Ma on także prawo dochodzenia roszczeń na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, co z wielu względów, przede wszystkim dowodowych, okazuje się skuteczniejszym rozwiązaniem. Nie wszystkie przypadki bezprawności w pracy można bowiem zakwalifikować jako mobbing lub dyskryminację. Ponadto dorobek orzecznictwa i teorii prawa cywilnego dotyczący zadośćuczynienia za rozstrój zdrowia okazuje się niezwykle przydatny w procesie.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: stres; rozstrój zdrowia; mobbing; wypalenie zawodowe; odszkodowanie; związek przyczynowy

Bibliografia

Dmowski, S., Trzaskowski, R. (2014). W: J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Księga pierwsza. Część ogólna. Komentarz. LEX.

Bieniek, G. (2013). W: J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, cz. IIIZobowiązania. Warszawa.

Jędrejek, G. (2017). Dochodzenie roszczeń związanych z mobbingiem, dyskryminacją i molestowaniem. Warszawa.

Kępiński, A. (2008). Rytm życia. Kraków.

Mańkowska, B. (2016). Wypalenie zawodowe. Źródła, mechanizmy, zapobieganie. Gdańsk.

Mastalerz-Migas, A., Pokorna-Kalwak, D., Steciwko, A. (2017). W: A. Steciwko, A. Mastalerz-Migas (red.), Stres oraz wypalenie zawodowe. Jak rozpoznać, zapobiegać i leczyć. Wrocław.

Nowak, M. (2019). Wypalenie zawodowe a prawo do odpoczynku – wybrane zagadnienia. Monitor Prawa Pracy, (1).

Rubin, J. (2012). Wypalenie zawodowe. Kontekst organizacyjny. Wrocław.

Rzetecka-Gil, A. (2011). Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania - część ogólna. LEX.

Sadlik, R. (2008). Kiedy pracodawca narusza dobra osobiste pracownika. Służba Pracownicza, (6).

Szewczyk, H. (2007), Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu. Warszawa.

Szpunar, A. (1999). Zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową. Bydgoszcz.

Szymczak, M. (red.). (1998). Słownik języka polskiegoTom I. Warszawa.

Tomaszewska, M. (2014). W: K.W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.

Wałachowska, M. (2007). Zadośćuczynienie pieniężne za doznana krzywdę. Toruń.

Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę