Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Employment of members of the management board and mergering of commercial law companies

Employment of members of the management board of commercial law companies is part of the established practice of legal and economic turnover. It is, however, associated with a number of practical doubts which undermine the advisability of using such a formula of employment. They also include — presented in this paper — consequences of mergers of commercial law companies.

Keywords: : limited liability company; joint stock company; capital company; merger of companies; management board member; employment relationship

References

Bibliografia/References

Gersdorf, M. (2003). Podstawowe dylematy związane z rozwojem prawa pracy w okresie transformacji ustrojowej. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (5).

Gładoch, M. (2010). Zatrudnienie członków zarządu spółek kapitałowych a funkcja ochronna prawa pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (5).

Grześków, M. i Grygutis, J. (2019). Umowa o pracę zawarta na czas kadencji a mandat członka zarządu spółki akcyjnej. Przegląd Prawa Handlowego, (7).

Hajn, Z. (1996). Nowa regulacja przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (10).

Hajn, Z. (2000). Charakter prawny i skutki komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego w świetle prawa pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (12).

Kupryjańczyk, D. (2020). W: Z. Jara (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa.

Lechman-Filipiak, A. i Hajduczenia, H. (2014). Przejście zakładu pracy a umowa o zakazie konkurencji. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (11).

Lewandowicz-Machnikowska, M. (2004). Klauzula konkurencyjna w Kodeksie pracy. Kraków.

Lewandowicz-Machnikowska, M. (2016). Glosa do uchwały SN III PZP 2/15. Orzecznictwo Sądów Polskich, (6), poz. 61.

Oplustil, K. (2015). W: J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, K. Oplustil, R. Pabis, A. Rachwał, M. Spyra, G. Suliński, M. Tofel i R. Zawłocki, Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa.

Pisarczyk, Ł. (2013). Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę. Warszawa.

Płażek, S. (2017). Terminowość a kadencyjność umów o pracę. W: M. Mędrala (red.), Terminowe umowy o pracę. Aktualne zagadnienia. Warszawa.

Rachwał, A. (2012). W: S. Włodyka (red.), Prawo spółek handlowych. Tom 2. Warszawa.

Raczkowski, M. (2015). Przejście zakładu pracy a klauzule autonomiczne. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (11).

Rodzynkiewicz, M. (2016). W: A. Opalski (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa.

Sobczyk, A. (2017). Uwagi w trakcie Otwartej konferencji prawa pracy. Warszawa, 20 stycznia 2017 r.

Stencel, J. (2001). Zakaz konkurencji w prawie pracy. Warszawa.

Szumański, A. (2012). Uwaga nb 17 do art. 494. W: S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański i J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom IV. Warszawa.

Tomanek, A. (2002). Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę. Wrocław.

Tomanek, A. (2012). Konsekwencje połączenia spółek handlowych w zbiorowych stosunkach pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (10).

Witosz, A. i Witosz, A. J. (2016). W: S. Sołtysiński (red.), Prawo spółek kapitałowych. Tom 17B.Warszawa.

Article price
4.00
Price of the magazine number
14.00
Subscription
161.00 €
121.00
get subscription