Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Zatrudnienie członków zarządu a procesy łączenia spółek kapitałowych

Pracownicze zatrudnienie członków zarządu spółek kapitałowych stanowi element utrwalonej praktyki obrotu prawnego i gospodarczego. Wiąże się z tym jednak szereg praktycznych wątpliwości, które podważają celowość stosowania takiej formuły zatrudnienia. Należą do nich także — prezentowane w niniejszym artykule — konsekwencje łączenia się spółek prawa handlowego.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; spółka akcyjna; spółka kapitałowa; łączenie spółek; członek zarządu; stosunek pracy

Bibliografia

Bibliografia/References

Gersdorf, M. (2003). Podstawowe dylematy związane z rozwojem prawa pracy w okresie transformacji ustrojowej. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (5).

Gładoch, M. (2010). Zatrudnienie członków zarządu spółek kapitałowych a funkcja ochronna prawa pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (5).

Grześków, M. i Grygutis, J. (2019). Umowa o pracę zawarta na czas kadencji a mandat członka zarządu spółki akcyjnej. Przegląd Prawa Handlowego, (7).

Hajn, Z. (1996). Nowa regulacja przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (10).

Hajn, Z. (2000). Charakter prawny i skutki komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego w świetle prawa pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (12).

Kupryjańczyk, D. (2020). W: Z. Jara (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa.

Lechman-Filipiak, A. i Hajduczenia, H. (2014). Przejście zakładu pracy a umowa o zakazie konkurencji. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (11).

Lewandowicz-Machnikowska, M. (2004). Klauzula konkurencyjna w Kodeksie pracy. Kraków.

Lewandowicz-Machnikowska, M. (2016). Glosa do uchwały SN III PZP 2/15. Orzecznictwo Sądów Polskich, (6), poz. 61.

Oplustil, K. (2015). W: J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, K. Oplustil, R. Pabis, A. Rachwał, M. Spyra, G. Suliński, M. Tofel i R. Zawłocki, Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa.

Pisarczyk, Ł. (2013). Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę. Warszawa.

Płażek, S. (2017). Terminowość a kadencyjność umów o pracę. W: M. Mędrala (red.), Terminowe umowy o pracę. Aktualne zagadnienia. Warszawa.

Rachwał, A. (2012). W: S. Włodyka (red.), Prawo spółek handlowych. Tom 2. Warszawa.

Raczkowski, M. (2015). Przejście zakładu pracy a klauzule autonomiczne. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (11).

Rodzynkiewicz, M. (2016). W: A. Opalski (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa.

Sobczyk, A. (2017). Uwagi w trakcie Otwartej konferencji prawa pracy. Warszawa, 20 stycznia 2017 r.

Stencel, J. (2001). Zakaz konkurencji w prawie pracy. Warszawa.

Szumański, A. (2012). Uwaga nb 17 do art. 494. W: S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański i J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom IV. Warszawa.

Tomanek, A. (2002). Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę. Wrocław.

Tomanek, A. (2012). Konsekwencje połączenia spółek handlowych w zbiorowych stosunkach pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (10).

Witosz, A. i Witosz, A. J. (2016). W: S. Sołtysiński (red.), Prawo spółek kapitałowych. Tom 17B.Warszawa.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę