Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/0032-6186.2019.11.1
JEL: K31

Multi-establishment collective agreements. The end of the institution?

The article discusses legal and practical aspects of the functioning of multi-establishment collective agreements. The text is based on the research conducted in the register run by the Minister of Labour. The authors tend to present a broader perspective of multi-establishment collective bargaining and reflect on its future.

Download article
Keywords: multi-establishment; collective; bargaining; agreements

References

Bibliografia

Baran, K. W. (2018). O zakresie prawa koalicji w związkach zawodowych po nowelizacji prawa związkowego z 5 lipca 2018 r. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (9), https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.2098

Coelho Moreira, T. (2018). The Revival of Sectoral Collective Bargaining: The Portuguese Experience. W: S. Laulom (red.), Collective Bargaining Developments in Times of Crisis. Bulletin of Comparative Labour Relations99.

Czarnecki, P. (2014). Bariery prawne w zakresie rokowań zbiorowych w sektorze prywatnym w Polsce. W: J. Czarzasty (red.), Rokowania zbiorowe w cieniu globalizacji. Warszawa.

Funk, L., Lesch, H. (2004). Industrial relations in Central and Eastern Europe: Organisational characteristics, Co-determination and labour disputes. Intereconomics39(5), https://doi.org/10.1007/BF03031784

Gładoch, M. (2016). Kilka uwag o przyczynach kryzysu układów zbiorowych pracy. W: M. Latos-Miłkowska, Ł. Pisarczyk (red.), Prawo pracy. Między gospodarką a ochroną pracy. Księga jubileuszowa Profesora Ludwika Florka. Warszawa.

Goździewicz, G. (1996). Układy zbiorowe pracy. Regulamin wynagradzania. Regulamin pracy. Po nowelizacji kodeksu pracy. Warszawa.

Goździewicz, G. (2010). Układy zbiorowe pracy jako podstawowy instrument działania związków zawodowych. W: A. Wypych-Żywicka, M. Tomaszewska, J. Stelina (red.), Zbiorowe prawo pracy w XXI wieku. Gdańsk.

Hajn, Z. (2016). Konkurencja między przedsiębiorcami a prawo pracy. W: M. Latos-Miłkowska, Ł. Pisarczyk (red.), Prawo pracy. Między gospodarką a ochroną pracy. Księga jubileuszowa Profesora Ludwika Florka. Warszawa.

Jaśkowski, K. (2019). W: K. Jaśkowski, E. Maniewska, Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.

Jaśkowski, K., Maniewska, E. (2019). Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.

van Klaveren, M., Gregory, D. (2019). Restoring multi-employer bargaining in Europe: prospects and challenges. Brussels: European Trade Union Institute.

Laulom, S. (red.). (2018). Collective Bargaining Developments in Times of Crisis. Bulletin of Comparative Labour Relations99.

Liukunnen, U. (2018). The Role of Collective Bargaining in Labour Law Regimes. Draft General Report, XXth Congress of the International Academy of Comprative LawFukuoka, Japan 22-28 July 2018.

Pisarczyk, Ł. (2019). Reforma zbiorowego prawa pracy. Próba kodyfikacji a nowelizacja przepisów zbiorowego prawa pracy. Warszawa.

Pliszkiewicz, M., Seweryński, M. (1995). Problemy reprezentatywności w zbiorowych stosunkach pracy. Państwo i Prawo, (9).

Schulten, T., Müller, T. (2015). W: S. Lehndorff (red.), European economic governance and its intervention in national wage development and collective bargaining w: Divisive integration. The triumph of failed ideas in Europe – revisited. Brussels: European Trade Union Institute.

Sierocka, I. (2019). W: K.W. Baran (red.), Zbiorowe prawo zatrudnienia. Komentarz. Warszawa.

Surdykowska, B. (2019). W: P. Czarnecki, P. Grzebyk, A. Reda-Ciszewska, B. Surdykowska, Ustawa o związkach zawodowych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Warszawa.

Vigneau, C. (2018). Negotiating Working Time in Time of Crisis. W: S. Laulom (red.), Collective Bargaining Developments in Times of Crisis. Bulletin of Comparative Labour Relations99.

Walczak, K. (2018). Zasady wynagradzania u pracodawców-przedsiębiorców w świetle autonomicznych źródeł prawa pracy. Warszawa.

Zieliński, T. (2001). Reforma prawa pracy. Szanse I zagrożenia. Państwo i Prawo, (2).

Price of the magazine number
13.00
Subscription
161.00 €
121.00
get subscription