Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2019.11.1
JEL: K31

Ponadzakładowe układy zbiorowe. Zmierzch instytucji?

Przedmiotem artykułu są prawne ramy funkcjonowania ponadzakładowych układów zbiorowych oraz ich faktyczna sytuacja. Podstawę dla wniosków stanowią badania przeprowadzone w rejestrze prowadzonym przez ministra właściwego do spraw pracy. Autorzy starają się przedstawić szerszy kontekst rokowań wielozakładowych oraz zastanawiają się nad ich przyszłością.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: ponadzakładowe; zbiorowe; rokowania; układy

Bibliografia

Bibliografia

Baran, K. W. (2018). O zakresie prawa koalicji w związkach zawodowych po nowelizacji prawa związkowego z 5 lipca 2018 r. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (9), https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.2098

Coelho Moreira, T. (2018). The Revival of Sectoral Collective Bargaining: The Portuguese Experience. W: S. Laulom (red.), Collective Bargaining Developments in Times of Crisis. Bulletin of Comparative Labour Relations99.

Czarnecki, P. (2014). Bariery prawne w zakresie rokowań zbiorowych w sektorze prywatnym w Polsce. W: J. Czarzasty (red.), Rokowania zbiorowe w cieniu globalizacji. Warszawa.

Funk, L., Lesch, H. (2004). Industrial relations in Central and Eastern Europe: Organisational characteristics, Co-determination and labour disputes. Intereconomics39(5), https://doi.org/10.1007/BF03031784

Gładoch, M. (2016). Kilka uwag o przyczynach kryzysu układów zbiorowych pracy. W: M. Latos-Miłkowska, Ł. Pisarczyk (red.), Prawo pracy. Między gospodarką a ochroną pracy. Księga jubileuszowa Profesora Ludwika Florka. Warszawa.

Goździewicz, G. (1996). Układy zbiorowe pracy. Regulamin wynagradzania. Regulamin pracy. Po nowelizacji kodeksu pracy. Warszawa.

Goździewicz, G. (2010). Układy zbiorowe pracy jako podstawowy instrument działania związków zawodowych. W: A. Wypych-Żywicka, M. Tomaszewska, J. Stelina (red.), Zbiorowe prawo pracy w XXI wieku. Gdańsk.

Hajn, Z. (2016). Konkurencja między przedsiębiorcami a prawo pracy. W: M. Latos-Miłkowska, Ł. Pisarczyk (red.), Prawo pracy. Między gospodarką a ochroną pracy. Księga jubileuszowa Profesora Ludwika Florka. Warszawa.

Jaśkowski, K. (2019). W: K. Jaśkowski, E. Maniewska, Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.

Jaśkowski, K., Maniewska, E. (2019). Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.

van Klaveren, M., Gregory, D. (2019). Restoring multi-employer bargaining in Europe: prospects and challenges. Brussels: European Trade Union Institute.

Laulom, S. (red.). (2018). Collective Bargaining Developments in Times of Crisis. Bulletin of Comparative Labour Relations99.

Liukunnen, U. (2018). The Role of Collective Bargaining in Labour Law Regimes. Draft General Report, XXth Congress of the International Academy of Comprative LawFukuoka, Japan 22-28 July 2018.

Pisarczyk, Ł. (2019). Reforma zbiorowego prawa pracy. Próba kodyfikacji a nowelizacja przepisów zbiorowego prawa pracy. Warszawa.

Pliszkiewicz, M., Seweryński, M. (1995). Problemy reprezentatywności w zbiorowych stosunkach pracy. Państwo i Prawo, (9).

Schulten, T., Müller, T. (2015). W: S. Lehndorff (red.), European economic governance and its intervention in national wage development and collective bargaining w: Divisive integration. The triumph of failed ideas in Europe – revisited. Brussels: European Trade Union Institute.

Sierocka, I. (2019). W: K.W. Baran (red.), Zbiorowe prawo zatrudnienia. Komentarz. Warszawa.

Surdykowska, B. (2019). W: P. Czarnecki, P. Grzebyk, A. Reda-Ciszewska, B. Surdykowska, Ustawa o związkach zawodowych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Warszawa.

Vigneau, C. (2018). Negotiating Working Time in Time of Crisis. W: S. Laulom (red.), Collective Bargaining Developments in Times of Crisis. Bulletin of Comparative Labour Relations99.

Walczak, K. (2018). Zasady wynagradzania u pracodawców-przedsiębiorców w świetle autonomicznych źródeł prawa pracy. Warszawa.

Zieliński, T. (2001). Reforma prawa pracy. Szanse I zagrożenia. Państwo i Prawo, (2).

Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę