Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.4.5
JEL: K31

No-hire agreement

The evaluation of no-hire agreement raises a number of concerns. Polish jurisprudence presents a view that this agreement is an unacceptable interference in the sphere of economic freedom and freedom of work. in this text, the author verifies the above legal view. He shows that the entrepreneur's autonomous decision to undertake not to employ the contractor's employees does not constitute a breach of freedom of work, per se. The author analyzes freedom of work in a horizontal aspect, as a value that becomes reality in the principles of social coexistence. This argument serves as a reference for assessing the validity of an agreement restricting employment opportunities and its impact on the legal position of the employee.

Download article
Keywords: freedom to choose a place of work; freedom of economic activity; limiting of hiring; freedom to contract

References

Bibliografia/References

Florek, L. (1997). Konstytucyjne gwarancje uprawnień pracowniczych. Państwo i Prawo, (11–12).

Góral, Z. (2018). Prawo do pracy jako zasada prawa rynku pracy. W: K. W. Baran i M. Włodarczyk (red.). System prawa pracy. Tom VIII. Prawo rynku pracy. Warszawa.

Krajewski, M. (2019). Zobowiązania powstające podczas zawierania umów. W: K. Osajda (red.), Prawo zobowiązań — część ogólna. System prawa prywatnego. Tom 5. Warszawa.

Kuczyński, T. (1999). Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 20 marca 1998 r., I ACa 136/98. Orzecznictwo Sądów Polskich, (3).

Machnikowski, P. (2019). Treść umowy. W: K. Osajda (red.), Prawo zobowiązań — część ogólna. System prawa prywatnego. Tom 5, Warszawa.

Prusinowski, P. (2014). W: Z. Góral i P. Prusinowski, Zakaz konkurencji w prawie pracy. Warszawa.

Radwański, Z. i Trzaskowski, R. (2019). Treść czynności prawnej W: Z. Radwański i A. Olejniczak (red.), Prawo cywilne — część ogólna. System prawa prywatnego. Tom 2. Warszawa.

Sobczyk, A. (2014). W: A. Sobczyk (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.

Sobczyk, A. (2015). Wolność pracy i władza. Warszawa.

Targosz, T. i Włodarska-Dziurzyńska, K. (2010). Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe. Warszawa.

Trzaskowski, R. (2005). Granice swobody kształtowania treści i celu umów obligacyjnych. Kraków.

Article price
4.00
Price of the magazine number
14.00
Subscription
159.00 €
119.00
get subscription