Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.4.5
JEL: K31

Umowne ograniczenie możliwości zatrudniania pracowników

Dopuszczalność zawierania umów między przedsiębiorcami o powstrzymanie się od zatrudniania określonej kategorii pracowników budzi szereg wątpliwości. Zarzuca się im niedopuszczalną ingerencję w sferę wolności gospodarczej oraz wolności pracy. Autor weryfikuje powyższy zarzut, zmierzając do wykazania, iż autonomiczna decyzja przedsiębiorcy o zobowiązaniu się do niezatrudniania pracowników kontrahenta nie stanowi per se naruszenia wolności pracy zarówno od strony pracodawcy, jak i od strony pracownika. Autor ujmuje wolność pracy w aspekcie horyzontalnym, jako wartości urzeczywistniającej się w zasadach współżycia społecznego. Teza ta stanowi punkt odniesienia przy ocenie ważności porozumienia ograniczającego możliwość zatrudnienia oraz jego wpływu na sytuację prawną pracownika.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: wolność wyboru miejsca pracy; swoboda działalności gospodarczej; ograniczenie zatrudnienia; swoboda zawierania umów

Bibliografia

Bibliografia/References

Florek, L. (1997). Konstytucyjne gwarancje uprawnień pracowniczych. Państwo i Prawo, (11–12).

Góral, Z. (2018). Prawo do pracy jako zasada prawa rynku pracy. W: K. W. Baran i M. Włodarczyk (red.). System prawa pracy. Tom VIII. Prawo rynku pracy. Warszawa.

Krajewski, M. (2019). Zobowiązania powstające podczas zawierania umów. W: K. Osajda (red.), Prawo zobowiązań — część ogólna. System prawa prywatnego. Tom 5. Warszawa.

Kuczyński, T. (1999). Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 20 marca 1998 r., I ACa 136/98. Orzecznictwo Sądów Polskich, (3).

Machnikowski, P. (2019). Treść umowy. W: K. Osajda (red.), Prawo zobowiązań — część ogólna. System prawa prywatnego. Tom 5, Warszawa.

Prusinowski, P. (2014). W: Z. Góral i P. Prusinowski, Zakaz konkurencji w prawie pracy. Warszawa.

Radwański, Z. i Trzaskowski, R. (2019). Treść czynności prawnej W: Z. Radwański i A. Olejniczak (red.), Prawo cywilne — część ogólna. System prawa prywatnego. Tom 2. Warszawa.

Sobczyk, A. (2014). W: A. Sobczyk (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.

Sobczyk, A. (2015). Wolność pracy i władza. Warszawa.

Targosz, T. i Włodarska-Dziurzyńska, K. (2010). Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe. Warszawa.

Trzaskowski, R. (2005). Granice swobody kształtowania treści i celu umów obligacyjnych. Kraków.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę