Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.8.3
JEL: K31, H55
Wioletta Witoszko ORCID: 0000-0002-4077-5703 , e-mail: witoszko|uwb.edu.pl| |witoszko|uwb.edu.pl

Obligation to cover accident insurance

Accident insurance serves to protect the insured in the event of incapacity for work resulting from an accident at work or occupational disease or family members in the event of his death, which resulted in the loss of the source of income. So the question arises whether the title for accident insurance is related to the potential risk of insurance risk? The personal scope of accident insurance reveals that it covers not only various forms of work provision but also non-profit activities. However, in other situations, when the risk of accident at work or occupational disease occurs, then there is no accident insurance coverage.

Download article
Keywords: insurance obligation; insurance universality; risk of incapacity for work; accident at work

References

Bibliografia/References

Antonów, K. (2019). W: K. W. Baran (red.), Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Warszawa.

Babińska-Górecka, R. i Stopka, K. (2013). Stare dogmaty i nowe wyzwania w prawie ubezpieczeń społecznych. W: U. Kalina-Prasznic (red.), Stare dogmaty - nowe wyzwania w prawie i ekonomii. Warszawa.

Jędrasik-Jankowska, I. (2013). Ubezpieczenie wypadkowe. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (9).

Jędrasik-Jankowska, I. (2018). Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego. Warszawa.

Prasołek, Ł. (2014). Komentarz do art. 12. W: B. Gudowska i J. Strusińska- Żukowska (red.), Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz. Wyd. online.

Roszewska, K. (2018). Ryzyko niezdolności do pracy. Warszawa.

Szyburska-Walczak, G. (2019). Ubezpieczenia społeczne. Warszawa.

Witoszko, W. (2015). Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniu wypadkowym. W: M. Szabłowska-Juckiewicz, M. Wałachowska i J. Wantoch-Rekowski (red.), Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych. Warszawa.

Article price
4.00
Labour and Social Security Journal 8/2020
14.00
As file to download
14.00
Subscription
161.00 €
121.00
get subscription