Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.8.3
JEL: K31, H55
Wioletta Witoszko ORCID: 0000-0002-4077-5703 , e-mail: witoszko|uwb.edu.pl| |witoszko|uwb.edu.pl

Obowiązek ubezpieczenia wypadkowego

Ubezpieczenie wypadkowe służy ochronie ubezpieczonego w razie niezdolności do pracy będącą wynikiem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej albo członków rodziny w razie jego śmierci, która spowodowała utratę źródła utrzymania. Pojawia się w związku z tym pytanie, czy tytuł do ubezpieczenia wypadkowego jest związany z potencjalnym zagrożeniem wystąpienia ryzyka ubezpieczeniowego? Zakres podmiotowy ubezpieczenia wypadkowego ujawnia, że obejmuje ono nie tylko zróżnicowane formy świadczenia pracy, ale także aktywność o charakterze niezarobkowym. Natomiast w innych sytuacjach kiedy ryzyko wypadku przy pracy lub choroby zawodowej występuje, wówczas brak jest ochrony ubezpieczenia wypadkowego.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: obowiązek ubezpieczenia; powszechność ubezpieczenia; ryzyko niezdolności do pracy; wypadek przy pracy

Bibliografia

Bibliografia/References

Antonów, K. (2019). W: K. W. Baran (red.), Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Warszawa.

Babińska-Górecka, R. i Stopka, K. (2013). Stare dogmaty i nowe wyzwania w prawie ubezpieczeń społecznych. W: U. Kalina-Prasznic (red.), Stare dogmaty - nowe wyzwania w prawie i ekonomii. Warszawa.

Jędrasik-Jankowska, I. (2013). Ubezpieczenie wypadkowe. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (9).

Jędrasik-Jankowska, I. (2018). Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego. Warszawa.

Prasołek, Ł. (2014). Komentarz do art. 12. W: B. Gudowska i J. Strusińska- Żukowska (red.), Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz. Wyd. online.

Roszewska, K. (2018). Ryzyko niezdolności do pracy. Warszawa.

Szyburska-Walczak, G. (2019). Ubezpieczenia społeczne. Warszawa.

Witoszko, W. (2015). Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniu wypadkowym. W: M. Szabłowska-Juckiewicz, M. Wałachowska i J. Wantoch-Rekowski (red.), Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych. Warszawa.

Cena artykułu
16.00
Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 8/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę