Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.6.4
JEL: K29, K49
Jacek Wantoch-Rekowski ORCID: 0000-0002-1606-7790 , e-mail: rekowski|umk.pl| |rekowski|umk.pl
Tomasz Brzezicki ORCID: 0000-0003-1048-1402 , e-mail: brzoza|umk.pl| |brzoza|umk.pl

On the lack of competence to issue decisions by the Remission Centre of the Polish Social Insurance Institution (ZUS)

Article 28(1) of the Act of 13 October 1998 on the social insurance system enables the Social Insurance Institution (ZUS) to remit contributions receivable. The payer's application is settled in the form of a decision. The problem of remittance of social security contributions has recently been 'centralised' by the Social Insurance Institution (ZUS) and is dealt with by the Remission Centre. From a theoretical and practical point of view, it is important whether the entity issuing the decision is the Remission Centre (i.e. the head of the Remission Centre) or the Social Insurance Institution acting through the President of the Institution or employees of the Institution acting under the authority of the President of the Social Insurance Institution.

Download article
Keywords: social insurance contributions; remission; Polish Social Insurance Institution (ZUS); decisions

References

Bibliografia/References

Adamiak, B. (2011). W B. Adamiak i J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Brzezicki, T. (2015). W J. Wantoch-Rekowski (red.), Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Chróścielewski, W. (2013). Organ administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym (propozycje zmian przepisów k.p.a.). Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, (4).

Dyl, M. (2013). W M. Wierzbowski i A. Wiktorowska (red.), Kodeks podstępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck. Klonowski, K. (2015). W H. Knysiak-Molczyk (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Strusińska-Żukowska, J. (2011). W B. Gudowska i J. Strusińska-Żukowska (red.), Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Wróbel, A. (2018). W A. Wróbel i M. Jaśkowska (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Article price
4.00
Labour and Social Security Journal 6/2020
14.00
As file to download
14.00
Subscription
160.00 €
120.00
get subscription