Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.6.4
JEL: K29, K49
Jacek Wantoch-Rekowski ORCID: 0000-0002-1606-7790 , e-mail: rekowski|umk.pl| |rekowski|umk.pl
Tomasz Brzezicki ORCID: 0000-0003-1048-1402 , e-mail: brzoza|umk.pl| |brzoza|umk.pl

O braku kompetencji Centrum Umorzeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do wydawania decyzji

Artykuł 28 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych umożliwia Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych umarzanie należności z tytułu składek. Wniosek płatnika jest rozstrzygany w formie decyzji. Od pewnego czasu problematyka umarzania należności z tytułu składek została przez ZUS „scentralizowana” i zajmuje się tym Centrum Umorzeń. Z teoretycznego i praktycznego punktu widzenia jest istotne, czy podmiotem wydającym decyzje jest Centrum Umorzeń (kierownik Centrum Umorzeń), czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych działający poprzez Prezesa Zakładu lub pracownicy Zakładu działający z upoważnienia Prezesa ZUS.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: składki na ubezpieczenia społeczne; umorzenia; ZUS; decyzje

Bibliografia

Bibliografia/References

Adamiak, B. (2011). W B. Adamiak i J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Brzezicki, T. (2015). W J. Wantoch-Rekowski (red.), Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Chróścielewski, W. (2013). Organ administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym (propozycje zmian przepisów k.p.a.). Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, (4).

Dyl, M. (2013). W M. Wierzbowski i A. Wiktorowska (red.), Kodeks podstępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck. Klonowski, K. (2015). W H. Knysiak-Molczyk (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Strusińska-Żukowska, J. (2011). W B. Gudowska i J. Strusińska-Żukowska (red.), Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Wróbel, A. (2018). W A. Wróbel i M. Jaśkowska (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Cena artykułu
16.00
Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 6/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę