Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Payment of salary in cryptocurrency

Blockchain technology has many potential applications (for example land registers). Yet, most common and the most widespread basic usages are cryptocurrencies — bitcoin is based on this system. The abovementioned cryptocurrency is slowly impacting a change in the scope of the financial system functioning rules. Bitcoin is already used in commercial online transactions, money transfers (due to the extremely low costs of transferring significant sums) and as an investment asset. Interest in the cryptocurrency usage seems to be growing. It is true that for the time being this phenomenon is rather marginal and concerns mainly entities from the fintech industry, however, it should be emphasized that there are already employers in the world, who pay salary in cryptocurrencies (only in cryptocurrencies or by offering employees the choice between fiat currency and cryptocurrencies). The article presents the analysis of the admissibility of such practice in the Polish legal system.

Download article
Keywords: bitcoin; cryptocurrency; digital currency; salary; employee

References

Bibliografia/References

Czachórski, W., Brzozowski, A., Safjan, M. i Skowrońska-Bocian, E. (2004). Zobowiązania. Zarys wykładu. Warszawa.

Dąbrowska, J. (2017). Charakter prawny Bitcoin. Człowiek w Cyberprzestrzeni, (1).

Grzybowski, S. (1985). W: S. Grzybowski (red.), System prawa cywilnego. Tom. I. Część ogólna. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź.

Kędzierski, J. (2008). Uwagi dotyczące pojęcia pieniądza w przestępstwie z art. 310 k.k. (w związku z artykułem J. Skorupki). Prokuratura i Prawo, (7–8).

Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: Peer-to-Peer Electronic Cash System. https://bitcoin.org/bitcoin.pdf

Nowak, M. (2014). W: Z. Góral (red.), Wynagrodzenie za pracę. LEX.

Piotrowska, A. (2014). Bitcoin a definicja i funkcja pieniądza. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 48(3). https://doi.org/10.17951/h.2015.48.3.275

Rączka, K. (2014). W: M. Gersdorf, K. Rączka, M. Raczkowski, Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.

Seweryński, M. (2009). Minimalne wynagrodzenie za pracę — wybrane zagadnienia. W: W. Sanetra (red.), Wynagrodzenie za pracę w warunkach

społecznej gospodarki rynkowej i demokracji. Warszawa.

Skoczyński, J. (1997). Ochrona wynagrodzenia za pracę. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (3).

Skoczyński, J. (2008). Komentarz do art. 86 k.p. W: Z. Salwa (red.), Kodeks pracy. Komentarz. LEX.

Skorupka, J. (2007). Pojęcie pieniądza w przestępstwie z art. 310 k.k. Prokuratura i Prawo, (7–8).

Skorupka, J. (2009). Jeszcze o pojęciu pieniądza w przestępstwie z art. 310 k.k. Prokuratura i Prawo, (2).

Sobczyk, A. (2014). Prawo i człowiek pracujący — między ochroną godności a równości. W: M. Skąpski i K. Ślebzak (red.), Aksjologiczne podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Poznań.

Szmit, J. (2015). Wynagrodzenie za pracę — wynagrodzenie za pracę w naturze. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 listopada 2013 r., II PK 41/13. Orzecznictwo Sądów Polskich, (6).

Wagner, B. (2017). Komentarz do art. 86 nb 11. W: L. Florek (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.

Wiśniewski, T. (2017). Komentarz do art. 709–1, nb 1. W: J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. LEX.

Article price
4.00
Labour and Social Security Journal 4/2020
14.00
As file to download
14.00
Subscription
161.00 €
121.00
get subscription