Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Wypłata wynagrodzenia w kryptowalucie

Technologia blockchain ma wiele potencjalnych zastosowań (przykładowo rejestr ksiąg wieczystych), jednak podstawowym, czy też najbardziej rozpowszechnionym, na chwilę obecną zastosowaniem są kryptowaluty — na systemie tym oparty jest m.in. bitcoin. Wspomniana kryptowaluta powoli zmienia zasady funkcjonowania systemu finansowego. Bitcoin już dzisiaj jest wykorzystywany w transakcjach handlowych online, przelewach (z uwagi na wyjątkowo niskie koszty transferu dużych kwot), a także jako aktywa inwestycyjne. Zainteresowanie wspomnianą kryptowalutą rośnie. Co prawda zjawisko to jest na razie marginalnie i dotyczy podmiotów z branży fintech, należy jednak podkreślić, że istnieją już na świecie pracodawcy, którzy wypłacają wynagrodzenie w kryptowalutach (wyłącznie w kryptowalutach lub oferując pracownikom wybór między walutami fiducjarnymi a kryptowalutami). Artykuł zawiera analizę dopuszczalności takiej praktyki w krajowym porządku prawnym.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: bitcoin; kryptowaluta; waluta cyfrowa; wynagrodzenie; pracownik

Bibliografia

Bibliografia/References

Czachórski, W., Brzozowski, A., Safjan, M. i Skowrońska-Bocian, E. (2004). Zobowiązania. Zarys wykładu. Warszawa.

Dąbrowska, J. (2017). Charakter prawny Bitcoin. Człowiek w Cyberprzestrzeni, (1).

Grzybowski, S. (1985). W: S. Grzybowski (red.), System prawa cywilnego. Tom. I. Część ogólna. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź.

Kędzierski, J. (2008). Uwagi dotyczące pojęcia pieniądza w przestępstwie z art. 310 k.k. (w związku z artykułem J. Skorupki). Prokuratura i Prawo, (7–8).

Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: Peer-to-Peer Electronic Cash System. https://bitcoin.org/bitcoin.pdf

Nowak, M. (2014). W: Z. Góral (red.), Wynagrodzenie za pracę. LEX.

Piotrowska, A. (2014). Bitcoin a definicja i funkcja pieniądza. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 48(3). https://doi.org/10.17951/h.2015.48.3.275

Rączka, K. (2014). W: M. Gersdorf, K. Rączka, M. Raczkowski, Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.

Seweryński, M. (2009). Minimalne wynagrodzenie za pracę — wybrane zagadnienia. W: W. Sanetra (red.), Wynagrodzenie za pracę w warunkach

społecznej gospodarki rynkowej i demokracji. Warszawa.

Skoczyński, J. (1997). Ochrona wynagrodzenia za pracę. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (3).

Skoczyński, J. (2008). Komentarz do art. 86 k.p. W: Z. Salwa (red.), Kodeks pracy. Komentarz. LEX.

Skorupka, J. (2007). Pojęcie pieniądza w przestępstwie z art. 310 k.k. Prokuratura i Prawo, (7–8).

Skorupka, J. (2009). Jeszcze o pojęciu pieniądza w przestępstwie z art. 310 k.k. Prokuratura i Prawo, (2).

Sobczyk, A. (2014). Prawo i człowiek pracujący — między ochroną godności a równości. W: M. Skąpski i K. Ślebzak (red.), Aksjologiczne podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Poznań.

Szmit, J. (2015). Wynagrodzenie za pracę — wynagrodzenie za pracę w naturze. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 listopada 2013 r., II PK 41/13. Orzecznictwo Sądów Polskich, (6).

Wagner, B. (2017). Komentarz do art. 86 nb 11. W: L. Florek (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.

Wiśniewski, T. (2017). Komentarz do art. 709–1, nb 1. W: J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. LEX.

Cena artykułu
16.00
Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 4/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę