Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Social security for authors and artists — current status and proposed changes — comments on the background of the Polish Draft Law of the Status of a Professional Artis

The author describes the applicable regulations regarding the social insurance of authors and artists. The article also assesses the direction of changes proposed in the draft law on the status of professional artist. As discussed the solutions in the field of social security for authors and artists require swift intervention by the legislator. At the same time, the proposals for solutions contained in the project are not consistent with the assumptions of the current social security system and may negatively affect the entire system in this form, leading to its greater disintegration. The proposed solutions can be improved with the involvement of experts into the field of social security system.

Download article
Keywords: artist; authors; social security; work contract; professional artist

References

Bibliografia/References

Antonów, K. (2015). Zasady równości i sprawiedliwości społecznej w prawie emerytalnym. Annales. Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, (2). https://doi.org/10.17951/g.2015.62.2.9

Bińczycka-Majewska, T. (2014). Powszechność systemu ubezpieczeń społecznych — teoria i praktyka. In: System ubezpieczeń społecznych między solidaryzmem a indywidualizmem. Warszawa–Lublin.

Gudowska, B. and Strusińska-Żukowska, J. (ed.). (2011). Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz. Warszawa.

Ilczuk, D., Dudzik, T. M., Gruszka, E. and Jeran, A. (2015). Artyści na rynku pracy. Kraków.

Kostrzewa, P. (2019). Ubezpieczenia społeczne w praktyce. Warszawa.

Liszcz, T. (2014). Ubezpieczenia społeczne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. In System ubezpieczeń społecznych — między solidaryzmem a indywidualizmem. Warszawa–Lublin.

Miłoszewski, Z. (2019). In B. Napiórska, Jak oni pracują 2. Rozmowy o pracy pasji i codziennych sprawach polskich twórców. Warszawa.

Sanetra, W. (2011). Założenia reformy ubezpieczeń społecznych. In Ewolucja ubezpieczeń społecznych w okresie transformacji ustrojowej. Bydgoszcz.

Szubert, W. (1987). Ubezpieczenia społeczne. Zarys systemu. Warszawa.

Świątek-Rudoman, J. (2019). Ubezpieczenie społeczne twórców i artystów — wybrane zagadnienia. Acta Universitatis Wratislaviensis. Wrocław. https://doi.org/10.19195/0137-1134.117.9

Wagner, B. (2014). Z problematyki równości w ubezpieczeniach społecznych. In M. Skąpski and K. Ślebzak, Aksjologiczne podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Poznań.

Wagner, B. (2013). Zabezpieczenie społeczne po osiągnięciu wieku emerytalnego. In B. Wagner and J. Gajos (ed.), Dziesięć lat reformy emerytalnej w Polsce. Kudowa Zdrój.

Zieleniecki, M. (2013). Zakres podmiotowy ubezpieczenia społecznego. In Ubezpieczenie społeczne dawniej i dziś. Wrocław.

Article price
4.00
Labour and Social Security Journal 6/2020
14.00
As file to download
14.00
Subscription
165.00 €
124.00
get subscription